Skip to content

Training: Netwerk asset management in de praktijk

Deze driedaagse training geeft U inzicht in hedendaags asset management voor netwerkbedrijven, in lijn met ISO 55000. U wordt vertrouwd gemaakt met risicomanagement en risico-gebaseerde besluitvorming, en U krijgt een helder beeld van de benodigde processen, methodes en tools, en de praktische toepassing daarvan binnen transmissie- en distributienetten.

Hoe bewaar ik de balans tussen prestaties, kosten en risico’s van assets in een sterk veranderende wereld?

Van beheerders van elektriciteitsnetwerken wordt een hoogwaardige dienstverlening verwacht, tegen beheerste kosten en met een aanvaardbaar risicoprofiel. Er worden hoge eisen gesteld aan efficiëntie en transparantie. Terwijl het netwerk veroudert en de beroepsbevolking vergrijst, worden we tegelijkertijd geconfronteerd met de uitdagingen van deze tijd: energietransitie, verduurzaming van productie en toenemende elektrificatie en digitalisering. Hoe handhaven we de balans in het netwerk, technisch en economisch? Hoe borgen we de bedrijfswaarden van de stakeholders?

Voor de moderne netwerkbeheerder staat asset management hoog op de agenda. In 2014 werd de asset management standaard ISO 55000 uitgebracht. Maar behalve om een standaard vragen de uitdagingen waar we voor staan om een nieuwe werkwijze. Er is een raamwerk nodig voor risicomanagement, risico-gebaseerde besluitvorming en geprioriteerde project portfolio’s, ondersteund door betrouwbare data en geschikte informatiesystemen. Het vereist monitoring en feedback. Bovenal vraagt het om een nieuwe “mindset”, het vervangen van oude denkpatronen door nieuwe. Dat is een geleidelijk proces dat met beleid doorlopen moet worden.  


Voor meer informatie en registratie verwijzen wij u graag naar de leaflet.

Wat brengt de training U?
 
Na het volgen van deze training zult u beter in staat zijn om:

 • Te begrijpen wat hedendaags asset management voor netwerkbedrijven inhoudt, en om binnen uw bedrijf/organisatie de sterke en zwakke punten te herkennen
 • Risico’s te herkennen en te analyseren, risico-gebaseerde besluiten te nemen en de ondersteunende processen, methodes en tools te optimaliseren en toe te passen
 • Moderne asset management concepten en methoden toe te passen in de dagelijkse praktijk van het beheer van een transmissie- of distributienetwerk

Onderwerpen:
■ Trends en modellen in asset management
     Uitdagingen, ontwikkelingen, standaarden, modellen

■ Strategisch Asset Management Plan (SAMP)
     Van trends en bedrijfswaarden naar strategische plannen

■ Kader voor risicomanagement
     Risicobeleid, risico parameters, criteria en acceptatie, de risico matrix

■ Risico-gebaseerd besluitvormingsproces
     Risico identificatie, analyse kans en gevolg, mitigatie, prioritering, portfolio

■ Technieken voor risicoanalyse
     Statistische analyse, analyse faalwijzen, indexering van conditie en risico

■ Portfolio management, praktijk en tools
     Ranking, optimalisatie, prioritering, portfolio management, planning

■ Besluitvorming in de praktijk
     Opstellen van beleid, programma’s, projecten, activiteiten in de levenscyclus

■ Continue verbetering
     Monitoring, feedback, responsie, corrigerende maatregelen

■ Asset management systemen en tools
     AM-systemen, informatie- en IT-systemen, datakwaliteit, digitalisering

■ Asset management implementatie
     Gap analyse, roadmap, proces, cultuur en competentie, pilots, auditing

Doelgroep
Asset owners, asset managers, technische managers, onderhoudsmanagers, consultants, regelgevers, beleidsmakers en andere professionals die werken voor netbeheerdersorganisaties, consultancybureaus, grote industrieën of overheidsorganisaties.

Hoe bewaar ik de balans tussen prestaties, kosten en risico’s van assets in een sterk veranderende wereld?

Van beheerders van elektriciteitsnetwerken wordt een hoogwaardige dienstverlening verwacht, tegen beheerste kosten en met een aanvaardbaar risicoprofiel. Er worden hoge eisen gesteld aan efficiëntie en transparantie. Terwijl het netwerk veroudert en de beroepsbevolking vergrijst, worden we tegelijkertijd geconfronteerd met de uitdagingen van deze tijd: energietransitie, verduurzaming van productie en toenemende elektrificatie en digitalisering. Hoe handhaven we de balans in het netwerk, technisch en economisch? Hoe borgen we de bedrijfswaarden van de stakeholders?

Voor de moderne netwerkbeheerder staat asset management hoog op de agenda. In 2014 werd de asset management standaard ISO 55000 uitgebracht. Maar behalve om een standaard vragen de uitdagingen waar we voor staan om een nieuwe werkwijze. Er is een raamwerk nodig voor risicomanagement, risico-gebaseerde besluitvorming en geprioriteerde project portfolio’s, ondersteund door betrouwbare data en geschikte informatiesystemen. Het vereist monitoring en feedback. Bovenal vraagt het om een nieuwe “mindset”, het vervangen van oude denkpatronen door nieuwe. Dat is een geleidelijk proces dat met beleid doorlopen moet worden.  


Voor meer informatie en registratie verwijzen wij u graag naar de leaflet.

Wat brengt de training U?
 
Na het volgen van deze training zult u beter in staat zijn om:

 • Te begrijpen wat hedendaags asset management voor netwerkbedrijven inhoudt, en om binnen uw bedrijf/organisatie de sterke en zwakke punten te herkennen
 • Risico’s te herkennen en te analyseren, risico-gebaseerde besluiten te nemen en de ondersteunende processen, methodes en tools te optimaliseren en toe te passen
 • Moderne asset management concepten en methoden toe te passen in de dagelijkse praktijk van het beheer van een transmissie- of distributienetwerk

Onderwerpen:
■ Trends en modellen in asset management
     Uitdagingen, ontwikkelingen, standaarden, modellen

■ Strategisch Asset Management Plan (SAMP)
     Van trends en bedrijfswaarden naar strategische plannen

■ Kader voor risicomanagement
     Risicobeleid, risico parameters, criteria en acceptatie, de risico matrix

■ Risico-gebaseerd besluitvormingsproces
     Risico identificatie, analyse kans en gevolg, mitigatie, prioritering, portfolio

■ Technieken voor risicoanalyse
     Statistische analyse, analyse faalwijzen, indexering van conditie en risico

■ Portfolio management, praktijk en tools
     Ranking, optimalisatie, prioritering, portfolio management, planning

■ Besluitvorming in de praktijk
     Opstellen van beleid, programma’s, projecten, activiteiten in de levenscyclus

■ Continue verbetering
     Monitoring, feedback, responsie, corrigerende maatregelen

■ Asset management systemen en tools
     AM-systemen, informatie- en IT-systemen, datakwaliteit, digitalisering

■ Asset management implementatie
     Gap analyse, roadmap, proces, cultuur en competentie, pilots, auditing

Doelgroep
Asset owners, asset managers, technische managers, onderhoudsmanagers, consultants, regelgevers, beleidsmakers en andere professionals die werken voor netbeheerdersorganisaties, consultancybureaus, grote industrieën of overheidsorganisaties.

Date Location Language Fee Register

Date

7-9 October 204

Location

Arnhem

Language

Nederlands of Engels (afhankelijk van de groepsamenstelling); cursusmateriaal in het Engels 

Fee

EUR 2536 (early bird EUR 2426)    

Register

Drie dagen doorpakken in Asset Management: een brede set onderwerpen, up to date en uit de praktijk. Gegeven door trainers die weten waar ze het over hebben, afgewisseld met oefeningen en discussies met docenten en medecursisten. Op een mooie locatie en prima verzorgd. Hier wordt je wijzer van!"

 • Theo van de Ven
 • ,
 • Bentley Systems

De cursus biedt waardevolle kennis en inzichten in Asset Management, zodat ik als maintenance engineer van een service provider onze klanten beter kan adviseren en ondersteunen"

 • Jimmy van der Hoeven
 • ,
 • Joulz

De cursus is een prettige en praktische invulling voor Asset Managers en geeft een buitenstaander begrip voor de keuzes waar Asset Managers voor staan.

 • Erik van de Laar
 • ,
 • Stedin

Heel goede cursus (incl. de case) Ga zo door!

 • André Tollens
 • ,
 • Stedin

Voor mij sloot de training voor groot deel zeer goed aan bij mijn dagelijkse bezigheden. Deze training is inhoudelijk, leerzaam, toepasbaar, kennisdeling en prima verzorgd in alle opzichten.

 • Rick de Haan
 • ,
 • ENEXIS NETBEHEER B.V

Do you need more information?

  Network Asset Management in practice training course leaflet

Network Asset Management in practice training course leaflet

Download

  Energy Academy leaflet

Energy Academy leaflet

Download

 

Training overview

Download an overview of our open enrolment courses

 

Energy Academy newsletter

Subscribe to our newsletter

 

Tailor-made courses

Request an in-house or customised training course