Skip to content

Training Investeren in Zekerheid

Tweedaagse training die handvatten biedt bij het nemen van goed onderbouwde besluiten en helpt onzekerheden in het besluitvormingsproces te beperken.

Planning, ontwerp en instandhouding van elektriciteits- en gasnetten is de laatste jaren sterk van karakter veranderd. Waar voorheen werd gestreefd naar een technisch optimaal net, dient tegenwoordig een keuze te worden gemaakt op basis van prestatie, risico en kosten. Netbeheerders staan dan ook continue voor keuzes met betrekking tot uitbreiding of vervanging in hun netten. De onderbouwing van deze keuzes dient helder, eenduidig en overdraagbaar te zijn.

DNV heeft een gestructureerde aanpak voor asset management ontwikkeld. Deze tweedaagse basistraining gaat in op verschillende onderwerpen van de beslistheorie met betrekking tot asset management, zoals beslissingen voor nieuwbouw, vervangings- of onderhoudsinvesteringen.


Onderwerpen:

  • Omgeving: organisatie, asset management proces, regulatorische beperkingen
  • Techniek: alternatieven, technische beperkingen
  • Onzekerheid: (faal)kansen, scenario’s, aannames, statistiek, betrouwbaarheid en verschillende analyses
  • Economie: netto contante waarde, life cycle costing, kostenmatrix
  • Beslistheorie: proces, probleemdefinitie, criteria, functies, randvoorwaarden, portfolio management, optimalisering


Doelgroep:

Iedereen die betrokken is bij planning, ontwerp en instandhouding van elektriciteits-, en gasnetwerken.


Resultaat:
U bent beter in staat om op een gestructureerde en objectieve manier beslissingen te onderbouwen. U leert om te gaan met onzekerheden en risico’s bij het nemen van beslissingen en u weet kosten te besparen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de brochure. Deze training is beschikbaar op aanvraag. Inhoud, locatie en duur kunnen dan op uw specifieke wensen worden aangepast. Indien u interesse heeft in deze training, neem dan contact met ons op.

De training kan aangevuld worden met master modules voor extra verdieping op specifieke onderwerpen, zoals statistiek, data-analyse, gevoeligdheidsanalyse, beslisbomen, risicobomen, scenarioanalyse en procesbegeleiding. De training richt zich op elektriciteits- en gasnetwerken, maar kan ook eenvoudig worden toegepast op water- en telecomnetwerken.


Planning, ontwerp en instandhouding van elektriciteits- en gasnetten is de laatste jaren sterk van karakter veranderd. Waar voorheen werd gestreefd naar een technisch optimaal net, dient tegenwoordig een keuze te worden gemaakt op basis van prestatie, risico en kosten. Netbeheerders staan dan ook continue voor keuzes met betrekking tot uitbreiding of vervanging in hun netten. De onderbouwing van deze keuzes dient helder, eenduidig en overdraagbaar te zijn.

DNV heeft een gestructureerde aanpak voor asset management ontwikkeld. Deze tweedaagse basistraining gaat in op verschillende onderwerpen van de beslistheorie met betrekking tot asset management, zoals beslissingen voor nieuwbouw, vervangings- of onderhoudsinvesteringen.


Onderwerpen:

  • Omgeving: organisatie, asset management proces, regulatorische beperkingen
  • Techniek: alternatieven, technische beperkingen
  • Onzekerheid: (faal)kansen, scenario’s, aannames, statistiek, betrouwbaarheid en verschillende analyses
  • Economie: netto contante waarde, life cycle costing, kostenmatrix
  • Beslistheorie: proces, probleemdefinitie, criteria, functies, randvoorwaarden, portfolio management, optimalisering


Doelgroep:

Iedereen die betrokken is bij planning, ontwerp en instandhouding van elektriciteits-, en gasnetwerken.


Resultaat:
U bent beter in staat om op een gestructureerde en objectieve manier beslissingen te onderbouwen. U leert om te gaan met onzekerheden en risico’s bij het nemen van beslissingen en u weet kosten te besparen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de brochure. Deze training is beschikbaar op aanvraag. Inhoud, locatie en duur kunnen dan op uw specifieke wensen worden aangepast. Indien u interesse heeft in deze training, neem dan contact met ons op.

De training kan aangevuld worden met master modules voor extra verdieping op specifieke onderwerpen, zoals statistiek, data-analyse, gevoeligdheidsanalyse, beslisbomen, risicobomen, scenarioanalyse en procesbegeleiding. De training richt zich op elektriciteits- en gasnetwerken, maar kan ook eenvoudig worden toegepast op water- en telecomnetwerken.


Heeft u meer informatie nodig?

  Investeren in Zekerheid

Investeren in Zekerheid

Download onze brochure

  Energy Academy brochure

Energy Academy brochure

Download onze brochure

 

Trainingsoverzicht

Download ons overzicht met open inschrijvingstrainingen

 

Energy Academy newsletter

Schrijf u in voor onze newsletter

 

Cursussen op maat

Vraag een in-house of maatwerktraining aan

Meer informatie over onze trainingen in de andere sectors

 

Maritime Academy

Meer informatie over onze maritieme trainingen

 

Oil & Gas Academy

Meer informatie over onze olie & gas trainingen

 

Business Assurance Academy

Meer informatie over onze business assurance trainingen

 

Software Academy

Meer informatie over onze software trainingen