Power and renewables

Training Investeren in Zekerheid

Image Decision making

Tweedaagse training die handvatten biedt bij het nemen van goed onderbouwde besluiten en helpt onzekerheden in het besluitvormingsproces te beperken.

Planning, ontwerp en instandhouding van elektriciteits- en gasnetten is de laatste jaren sterk van karakter veranderd. Waar voorheen werd gestreefd naar een technisch optimaal net, dient tegenwoordig een keuze te worden gemaakt op basis van prestatie, risico en kosten. Netbeheerders staan dan ook continue voor keuzes met betrekking tot uitbreiding of vervanging in hun netten. De onderbouwing van deze keuzes dient helder, eenduidig en overdraagbaar te zijn.

DNV heeft een gestructureerde aanpak voor asset management ontwikkeld. Deze tweedaagse basistraining gaat in op verschillende onderwerpen van de beslistheorie met betrekking tot asset management, zoals beslissingen voor nieuwbouw, vervangings- of onderhoudsinvesteringen.

Resultaat:
U bent beter in staat om op een gestructureerde en objectieve manier beslissingen te onderbouwen. U leert om te gaan met onzekerheden en risico’s bij het nemen van beslissingen en u weet kosten te besparen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de brochure. Deze training is beschikbaar op aanvraag. Inhoud, locatie en duur kunnen dan op uw specifieke wensen worden aangepast. Indien u interesse heeft in deze training, neem dan contact met ons op.

De training kan aangevuld worden met master modules voor extra verdieping op specifieke onderwerpen, zoals statistiek, data-analyse, gevoeligdheidsanalyse, beslisbomen, risicobomen, scenarioanalyse en procesbegeleiding. De training richt zich op elektriciteits- en gasnetwerken, maar kan ook eenvoudig worden toegepast op water- en telecomnetwerken.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Onderwerpen:

  • Omgeving: organisatie, asset management proces, regulatorische beperkingen
  • Techniek: alternatieven, technische beperkingen
  • Onzekerheid: (faal)kansen, scenario’s, aannames, statistiek, betrouwbaarheid en verschillende analyses
  • Economie: netto contante waarde, life cycle costing, kostenmatrix
  • Beslistheorie: proces, probleemdefinitie, criteria, functies, randvoorwaarden, portfolio management, optimalisering
Doelgroep:
Iedereen die betrokken is bij planning, ontwerp en instandhouding van elektriciteits-, en gasnetwerken.

Neem contact op:

Irene Heunks
Irene Heunks

Manager Energy Academy

Contact

Voor meer informatie

Mail ons

Duur:

2 dagen

Taal:

Engels of Nederlands; cursusmateriaal in het Engels

Cursusaanbod:

Deze cursus is beschikbaar op aanvraag

Planning, ontwerp en instandhouding van elektriciteits- en gasnetten is de laatste jaren sterk van karakter veranderd. Waar voorheen werd gestreefd naar een technisch optimaal net, dient tegenwoordig een keuze te worden gemaakt op basis van prestatie, risico en kosten. Netbeheerders staan dan ook continue voor keuzes met betrekking tot uitbreiding of vervanging in hun netten. De onderbouwing van deze keuzes dient helder, eenduidig en overdraagbaar te zijn.

DNV heeft een gestructureerde aanpak voor asset management ontwikkeld. Deze tweedaagse basistraining gaat in op verschillende onderwerpen van de beslistheorie met betrekking tot asset management, zoals beslissingen voor nieuwbouw, vervangings- of onderhoudsinvesteringen.

Resultaat:
U bent beter in staat om op een gestructureerde en objectieve manier beslissingen te onderbouwen. U leert om te gaan met onzekerheden en risico’s bij het nemen van beslissingen en u weet kosten te besparen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de brochure. Deze training is beschikbaar op aanvraag. Inhoud, locatie en duur kunnen dan op uw specifieke wensen worden aangepast. Indien u interesse heeft in deze training, neem dan contact met ons op.

De training kan aangevuld worden met master modules voor extra verdieping op specifieke onderwerpen, zoals statistiek, data-analyse, gevoeligdheidsanalyse, beslisbomen, risicobomen, scenarioanalyse en procesbegeleiding. De training richt zich op elektriciteits- en gasnetwerken, maar kan ook eenvoudig worden toegepast op water- en telecomnetwerken.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Onderwerpen:

  • Omgeving: organisatie, asset management proces, regulatorische beperkingen
  • Techniek: alternatieven, technische beperkingen
  • Onzekerheid: (faal)kansen, scenario’s, aannames, statistiek, betrouwbaarheid en verschillende analyses
  • Economie: netto contante waarde, life cycle costing, kostenmatrix
  • Beslistheorie: proces, probleemdefinitie, criteria, functies, randvoorwaarden, portfolio management, optimalisering
Doelgroep:
Iedereen die betrokken is bij planning, ontwerp en instandhouding van elektriciteits-, en gasnetwerken.