Power and renewables

Cursus Conditie- en Restlevensduurbepaling

Solar training courses

Deze 3-daagse cursus geeft u inzicht in moderne methoden en technieken om de conditie en restlevensduur te beoordelen van componenten voor transmissie en distributienetten voor elektriciteit.

De conditie van nu, de gezondheid van straks.

Componenten zoals transformatoren, vermogensschakelaars en kabels vertegenwoordigen een belangrijke kapitaalsinvestering in onderstations en netwerken voor elektriciteitsvoorziening. Ze zijn ook cruciaal voor de betrouwbaarheid van het net. Enerzijds kunnen componenten (soms snel) verouderen en verslechteren door langdurige belasting of herhaaldelijke overbelasting, anderzijds presteren veel componenten nog prima, zelfs nadat de economische levensduur ervan is verstreken.

Modern asset management vereist dat component-gerelateerde risico's bekend zijn. Dat maakt de beoordeling van conditie en levensduur van cruciaal belang. De informatie hierover ligt aan de basis van besluitvorming over onderhoud en bedrijfsvoering, revisie en reparatie, en (strategieën voor) vervanging.

Deze 3-daagse cursus geeft u inzicht in moderne beoordelingsmethoden en technieken.

Resultaat:
 • Inzicht in het nut en de noodzaak van conditie- en restlevensduurbepaling
 • Begrip van degradatie en falen van componenten 
 • Kennis van methoden voor conditie- en restlevensduurbepaling 
 • Inzicht in de keuze van (een set van) geschikte methoden en technieken 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de brochure.

Wij hebben ook een Engelstalige cursus in onze portfolio. Meer informatie hierover vindt u op onze Engelse website.

Deze cursus is ook op aanvraag beschikbaar als inhouse- of maatwerktraining in het Nederlands en Engels. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Onderwerpen:

 • De rol van conditie- en restlevensduurbepaling binnen risk based asset management
 • Inleiding in beoordelingsmethoden, technieken en strategieën, en in faalonderzoek
 • Generieke conditie bepalingsmethoden (inspectie, thermografie, partiële ontladingsmetingen)
 • Methoden en technieken voor transformatoren
 • Methoden en technieken voor (vermogens)schakelaars 
 • Methoden en technieken voor kabels 
 • Speciale toepassingen (storingsonderzoek, vlootbeoordeling, health indexing)
Doelgroep:
Asset managers, bedrijfsvoerders, onderhoudsmanagers, onderhoudstechnici, operators van installaties en netten, en iedereen die zich bezighoudt met de beoordeling van de conditie en restlevensduur van transmissie- en distributiecomponenten.

Neem contact op:

Irene Heunks
Irene Heunks

Manager Energy Academy

Contact

VOOR MEER INFORMATIE

NEEM CONTACT OP

Duur:

3 dagen

Voorkennis:

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ten minste op Bachelor niveau werkzaam zijn

De conditie van nu, de gezondheid van straks.

Componenten zoals transformatoren, vermogensschakelaars en kabels vertegenwoordigen een belangrijke kapitaalsinvestering in onderstations en netwerken voor elektriciteitsvoorziening. Ze zijn ook cruciaal voor de betrouwbaarheid van het net. Enerzijds kunnen componenten (soms snel) verouderen en verslechteren door langdurige belasting of herhaaldelijke overbelasting, anderzijds presteren veel componenten nog prima, zelfs nadat de economische levensduur ervan is verstreken.

Modern asset management vereist dat component-gerelateerde risico's bekend zijn. Dat maakt de beoordeling van conditie en levensduur van cruciaal belang. De informatie hierover ligt aan de basis van besluitvorming over onderhoud en bedrijfsvoering, revisie en reparatie, en (strategieën voor) vervanging.

Deze 3-daagse cursus geeft u inzicht in moderne beoordelingsmethoden en technieken.

Resultaat:
 • Inzicht in het nut en de noodzaak van conditie- en restlevensduurbepaling
 • Begrip van degradatie en falen van componenten 
 • Kennis van methoden voor conditie- en restlevensduurbepaling 
 • Inzicht in de keuze van (een set van) geschikte methoden en technieken 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de brochure.

Wij hebben ook een Engelstalige cursus in onze portfolio. Meer informatie hierover vindt u op onze Engelse website.

Deze cursus is ook op aanvraag beschikbaar als inhouse- of maatwerktraining in het Nederlands en Engels. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Onderwerpen:

 • De rol van conditie- en restlevensduurbepaling binnen risk based asset management
 • Inleiding in beoordelingsmethoden, technieken en strategieën, en in faalonderzoek
 • Generieke conditie bepalingsmethoden (inspectie, thermografie, partiële ontladingsmetingen)
 • Methoden en technieken voor transformatoren
 • Methoden en technieken voor (vermogens)schakelaars 
 • Methoden en technieken voor kabels 
 • Speciale toepassingen (storingsonderzoek, vlootbeoordeling, health indexing)
Doelgroep:
Asset managers, bedrijfsvoerders, onderhoudsmanagers, onderhoudstechnici, operators van installaties en netten, en iedereen die zich bezighoudt met de beoordeling van de conditie en restlevensduur van transmissie- en distributiecomponenten.

Planning cursussen

Datum Locatie Taal Prijs Aanmelding
Datum
Datum nog nader te bepalen
Locatie
Arnhemempty
Taal
Nederlands
Prijs
EUR 2645 (early bird registratie EUR 2535)