Skip to content

Asset Management, Maintenance and Remaining Life of MV and (E)HV power cables course

Deze cursus gaat in op het asset management, het onderhoud, de conditie en de restlevensduur van zowel MV en (E)HV kabels als hun accessoires

Op tijd het juiste onderhoud uitvoeren en indien nodig onderdelen vervangen is essentieel voor het optimaal gebruik maken van je bedrijfsmiddelen. Het vereist kennis en aandacht om te bepalen welk type onderhoud wanneer en hoe frequent moet worden uitgevoerd. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de leaflet.


Deze specialistische cursus maakt onderdeel uit van een serie cursussen over energiekabels, bestaande uit een basiscursus Power cables in general en een aantal meerdaagse specialistische cursussen die een aanvulling zijn op de basiscursus en dieper ingaan op de volgende onderwerpen: 

Op verzoek kan DNV Energy Academy ook een in-house training verzorgen in het Nederlands of Engels (inhoud, locatie en duur kunnen op de wensen van de klant worden aangepast). Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Onderwerpen: 

 - Asset management:

  • veroudering van kabels en accessoires 
  • diagnostische metingen
  • predictive maintenance

 - Restlevensduurbepaling 

  • simplified approach
  • detailed approach

- Life extension

- Aanbevelingen

- Bespreken van praktijkcases 

In sommige gevallen kan een bezoek aan de KEMA labs deel uitmaken van het trainingsprogramma. (Let op: niet van toepassing op de online training)  

Doelgroep:  

Iedereen die in zijn of haar dagelijks werk te maken heeft (of krijgt) met energiekabels.

Naast de serie cursussen over ondergrondse energiekabels, biedt DNV ook drie cursussen aan op het gebied van HVDC en onderzeese kabels: 

Op tijd het juiste onderhoud uitvoeren en indien nodig onderdelen vervangen is essentieel voor het optimaal gebruik maken van je bedrijfsmiddelen. Het vereist kennis en aandacht om te bepalen welk type onderhoud wanneer en hoe frequent moet worden uitgevoerd. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de leaflet.


Deze specialistische cursus maakt onderdeel uit van een serie cursussen over energiekabels, bestaande uit een basiscursus Power cables in general en een aantal meerdaagse specialistische cursussen die een aanvulling zijn op de basiscursus en dieper ingaan op de volgende onderwerpen: 

Op verzoek kan DNV Energy Academy ook een in-house training verzorgen in het Nederlands of Engels (inhoud, locatie en duur kunnen op de wensen van de klant worden aangepast). Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Onderwerpen: 

 - Asset management:

  • veroudering van kabels en accessoires 
  • diagnostische metingen
  • predictive maintenance

 - Restlevensduurbepaling 

  • simplified approach
  • detailed approach

- Life extension

- Aanbevelingen

- Bespreken van praktijkcases 

In sommige gevallen kan een bezoek aan de KEMA labs deel uitmaken van het trainingsprogramma. (Let op: niet van toepassing op de online training)  

Doelgroep:  

Iedereen die in zijn of haar dagelijks werk te maken heeft (of krijgt) met energiekabels.

Naast de serie cursussen over ondergrondse energiekabels, biedt DNV ook drie cursussen aan op het gebied van HVDC en onderzeese kabels: 

Datum Locatie Taal Fee Registratie

Datum

18-20 november 2024

Locatie

Arnhem

Taal

Engels

Fee

EUR 2672 (early bird EUR 2536)

Registratie

Do you need more information?

  Network Asset Management in practice training course leaflet

Network Asset Management in practice training course leaflet

Download

  Energy Academy leaflet

Energy Academy leaflet

Download

 

Training overview

Download an overview of our open enrolment courses

 

Energy Academy newsletter

Subscribe to our newsletter

 

Tailor-made courses

Request an in-house or customised training course

Meer informatie over onze trainingen in de andere sectors

 

Maritime Academy

Meer informatie over onze maritieme trainingen

 

Oil & Gas Academy

Meer informatie over onze olie & gas trainingen

 

Business Assurance Academy

Meer informatie over onze business assurance trainingen

 

Software Academy

Meer informatie over onze software trainingen