Skip to content

Professional WorkForce BIS-IS

​DNV GL heeft samen met Bilfinger Industial Services een uniek op de praktijk gericht competentieprofiel ontwikkeld voor de professionele Steigerbouwer(s).

Binnen dit profiel worden in aanvang de Identiteit; de Actuele veiligheidscertificaten; de Actuele vakbekwaamheidscertificaten en de Werkgeschiedenis gescreend. 

Om voor het DNV GL certificaat BIS-IS Professional Workforce in aanmerking te komen, doorloopt iedere kandidaat tevens een praktijk assessment waarbij de beroepshouding op verschillende facetten en niveaus wordt beoordeeld. 

BIS Industrial Services is de nieuwe naam van de Rheinhold & Mahla-bedrijven in de Benelux, al geruime tijd marktleider in de steigerbouw. Het is een positie, verworven door onder meer constante kwaliteitszorg en vernieuwing. Professional Workforce is daarvan een recent voorbeeld. Sinds december 2006 investeert BIS met dit instrument in het verhogen van de professionaliteit van de steigerbouwer. Het certificeringsprogramma werd ontwikkeld in samenwerking met DNV GL.

Wat is Professional Workforce?

PWF is een toetsing van de vakbekwaamheid van de steigerbouwer; een beoordeling van de vereiste kennis, vaardigheden en werkhouding. Praktische elementen die een pragmatisch assessment vereisen. Gedurende een halve dag wordt een team (1e steigerbouwer, 2e steigerbouwer en hulpsteigerbouwer) aan het werk onder leiding van een voorman, gevolgd door vier ogen; een gedragsassessor (psycholoog) beoordeelt het getoonde gedrag en een vakinhoudelijk assessor (ervaren middenkader professional) beoordeelt het getoonde vakmanschap. Voor de voorman, de ‘achillespees’ van het team, duurt het assessment een hele dag. 

DNV GL waarborgt, controleert en garandeert de onafhankelijkheid en integriteit van het assessment. De samenwerkende partijen hebben zich geconformeerd aan de voorschriften en procedures voor een persoonscertificatietraject volgens ISO 17024. DNV GL stelde een waarborgcommissie in, bestaand uit onder andere HSE- en Maintenance managers van toonaangevende bedrijven uit de branche. Deze zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de belangrijke criteria, profielen en eindtermen. Daarnaast stelde DNV GL een examencommissie in, bestaand uit personen die onafhankelijk zijn van BIS Industrial Services en PWF en die hun ervaring met examenprocedures bundelen in de commissie. Examenbureau BPB voert de documentverificatie uit, een controle op de geldigheid van diploma’s en certificaten, en neemt tijdens het assessment de examens af.

Zijn alle kwalificaties in orde, dan wordt de steigerbouwer voorgedragen voor certificatie. Na acceptatie wordt hij gecertificeerd als Qualified Crewmember van de Professional Workforce. Vanaf dat moment blijft de steigerbouwer ‘in the picture’ via de centrale databank waarin gegevens over individuele Crewmembers en over de samenstelling van Crews worden geregistreerd. 

PWF heeft als doelstelling om de steigerbouw te onderscheiden als branche waar het veilig werken is, om de kwaliteit van vaklieden te borgen en om risico’s als letsel en schade daadwerkelijk te verminderen.

De resultaten

BIS Industrial Services is vanaf 2007 actief met PWF. Middels een ‘road show’ neemt BIS assessments af bij haar eigen en ingehuurde krachten die aan het werk zijn bij opdrachtgevers. DOW Terneuzen, Shell Pernis, Nuon, Akzo en Corus zijn enkele van de bezochte relaties. Deze reageren overtuigd positief; de vakman wordt beschermd voor de (on)kunde van collega’s en het risico wordt gaandeweg terug gebracht naar nul. BIS’ PWF-manager Herman van den Bergh: ,,Het is voor alle partijen goed om te werken met gecertificeerde medewerkers. Door het tonen van de PWF-pas weet de opdrachtgever dat er goede mensen aan het werk zijn. Dat is in het belang van het bedrijf dat verantwoordelijkheid draagt wanneer een opdracht wordt uitbesteed. Onderling tonen de steigerbouwers met de PWF-pas aan dat zij beschikken over dezelfde kwalificaties. De PWF-pas is een signaal van vertrouwen en geeft een fundament voor veilig werken. De (gemoeds)rust die het gevolg is, maakt samenwerken prettiger en gemakkelijker. Ten slotte is PWF een signaal naar de inkopers aan opdrachtgeverszijde. Zij zijn bepalend voor de in te kopen kwaliteit, die nu een eenduidig label heeft: Professional Workforce. Naast de road shows, richtte BIS eigen locaties in waar steigerbouwers via ‘open inschrijving’ kunnen deelnemen aan het assessment. Wie door wisselingen in de crew het assessment bij de opdrachtgever mist, wordt in Schoten of Vlaardingen beoordeeld. Het signaal van Professional Workforce zal niemand ontgaan!’’ 

Meer informatie vindt u op: www.bis-is.com

De Examens voor dit competentieprofiel worden afgenomen door BPB b.v. in Rotterdam