Skip to content

Privacy audit Wpg

Zekerheid over de kwaliteit van de interne beheersing

War is een privacy audit Wpg?

Sinds 2019 vallen (persoons)gegevens, die boa’s verwerken als opsporingsambtenaar, onder de Wet politiegegevens (Wpg). De Wpg schrijft voor dat twee jaar na inwerkingtreding van de wet (dus in 2021) en vervolgens eenmaal in de vier jaar de verwerkingsverantwoordelijke de uitvoering van de bij of krachtens de wet gegeven regels door een privacy audit laat controleren. De Regeling periodieke audit politiegegevens geeft nadere invulling aan de uit te voeren audits.

Belangrijke aspecten van Privacy audits Wpg

  • Het object van onderzoek van de privacy audit Wpg bestaat uit de verwerking(en) van politiegegevens, die onder verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt;
  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft voor de verwerking van persoonsgegevens/politiegegevens de kwaliteitsaspecten rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid geformuleerd, en voor de beveiliging de kwaliteitsaspecten beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid;
  • De auditor moet zijn ingeschreven als Register EDP-auditor bij de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors, dan wel bij een internationaal of Europees equivalent daarvan;
  • Door de NOREA is een Handreiking Privacy audit Wpg voor boa’s uitgebracht, waarin een handvatten zijn gegevens voor te onderzoeken Wpg-beheersingsmaatregelen en organisatorische en technische beheersingsmaatregelen;
  • Een afschrift van assurance-rapportage van de privacy audit (short-form) moet worden verzonden aan de Autoriteit persoonsgegevens.

Onze aanpak

  • Praktisch: Iedere audit voeren wij uit volgens een vaste methodiek, die wij vooraf duidelijk communiceren. Zo weet u exact wat u kunt verwachten en wat wij van u verwachten;
  • Professioneel: Wij doen geen concessies aan de kwaliteit van onze diensten, zodat wij kunnen waarborgen dat er niet alleen aan onze hoge eisen wordt voldaan, maar ook aan de eisen van onze klanten;
  • Plezierig: Vanaf het eerste moment heeft u een van onze senior partners als vast aanspreekpunt. Deze is bereikbaar voor alle mogelijke vragen die u heeft met betrekking tot de audits. Daarnaast bestaan onze teams uit getalenteerde, hardwerkende professionals die slechts tevreden zijn als u dat bent.

Onze aanpak is bewezen effectief en efficiënt en onze auditoren zijn zeer ervaren. 

Wilt u meer informatie? 

- Download onze whitepapers 'ISAE 3402-verklaring' en 'ISAE 3000-, ISAE 3402- of een SOC 2-verklaring?'

- Bel ons gerust op 010 2922 700 of neem contact met ons op via ons contactformulier

- Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

- Vraag een vrijblijvende offerte aan

Snel & eenvoudig

Offerte aanvragen