Skip to content

NDO - Niet-Destructief Onderzoekers

Niet-destructief onderzoek (afgekort NDO) is het proces van inspecteren, onderzoeken of evalueren van materialen, componenten of samenstellingen op discontinuïteiten of verschillen in eigenschappen zonder de bruikbaarheid van het onderdeel of systeem te vernietigen. Met andere woorden, wanneer de inspectie of het onderzoek is voltooid, kan het onderdeel nog steeds worden gebruikt.

DNV is geaccrediteerd door de RvA (17024) om met ingang van 1 juli 2021 niet-destructief onderzoekers te certificeren conform de internationale norm NEN-EN-ISO 9712. 

Een diversiteit van NDO-onderzoeksmethoden worden in industriƫle sectoren toegepast.

De persoonscertificatie (17024) omvat vakbekwaamheid in de NDO-methoden op diverse kwalificatieniveaus, zoals beschreven in de ISO 9712, te weten:

 • Onderzoek met akoestische emissie;;
 • Wervelstroom onderzoek;
 • Infraroodthermografisch onderzoek;
 • Onderzoek op lekdichtheid (uitgezonderd onderzoek met hydraulische druk);
 • Magnetisch onderzoek;
 • Penetrant onderzoek;
 • Radiografisch onderzoek;
 • Onderzoek met rekstroken;
 • Ultrasoon onderzoek;
 • Visueel onderzoek.

Daarnaast kent DNV:

 • Ultrasoon wanddiktemeting & corrosiedetectie;
 • Time of Flight Diffraction;
 • Phased Array;
 • LT-P Onderzoek op lekdichtheid Drukmethode;
 • LT-G Onderzoek op lekdichtheid Tracergasmethode;
 • FMC (Full Matrix Capture).

Een certificaat is maximaal 5 jaar geldig. Na 5 kunt u op basis van uw praktijkervaring het certificaat verlengen voor nog eens 5 jaar. Na 10 jaar moet u weer opnieuw examen afleggen.

Om voor NDO gecertificeerd te kunnen worden, moet men voor het afronden van de opleiding zowel een theorie als een praktijkexamen succesvol afleggen.

Voor de NDO-opleiding kan men zich aanmelden bij het opleidingscentrum:

 • Applus+ Competence Training Center, e-mail:opleidingen@applusrtd.com, tel: +31 10 716 6241, www.Applus.nl

De examenorganisatie die de examens voor bovengenoemde certificatieschema's afneemt is:

 • Applus+ Examination Center, e-mail: examinationcenter@applusrtd.com, tel: +31 10 716 6250, www.Applus.nl
 

Certcheck

De geldigheid van door DNV uitgegeven persoonscertificaten kan worden geverifieerd via onze website www.certcheck.nl.

Downloads

 

Examenreglement NDO

 

Algemeen reglement NDO-DNV

 

Reglement Klachten Bezwaar Beroep

 

Certificatie-overeenkomst

 

Gestructureerd puntensysteem op niveau 1

 

Gestructureerd puntensysteem op niveau 2

 

Gestructureerd puntensysteem op niveau 3