Skip to content

Hogere Veiligheidskundigen

Hierbij stellen we u op de hoogte dat DNV is gestopt met het certificeren van Hogere Veiligheidskundigen (HVK). Het aantal aanvragen voor certificatie is de afgelopen jaren te weinig geweest om rendabel te zijn. We betreuren het dit besluit te moeten nemen.

We zullen uw dossier overdragen aan de andere certificerende instelling voor HVK, Stichting Hobéon SKO Certificatie. Als u daartegen bezwaar heeft, wordt uw dossier overgedragen aan de inspectie SZW.

 

Uw certificaat behoudt z’n geldigheid tot de vermelde afloopdatum, maar u moet wel een nieuwe certificatieovereenkomst met Hobéon SKO sluiten. Doet u dit niet, dan verliest uw certificaat zijn geldigheid.

Hobéon SKO zal geen kosten doorberekenen voor deze overgang. Zij sturen u in de maand juli een certificatieovereenkomst. Heeft u in augustus niets gehoord, is het verstandig contact met hen op te nemen. Het telefoonnummer is 070 30 66 800.

Zie ook https://www.hobeon.nl/producten/hoger-veiligheidskundigen?doelgroep=professionals&dienst=persoonscertificering