Other sectors

Certificering van arbeidsdeskundigen

banner arbeidsdeskundigen

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922811 of stuur een e-mail naar: arbeidsdeskundigen@dnv.com.

Een arbeidsdeskundige is een persoon die in opdracht van derden vaststelt in hoeverre iemand arbeidsgeschikt is en wat de arbeidsmogelijkheden voor deze persoon zijn.

De NEN beheert het schema voor het certificeren van arbeidsdeskundigen. DNV heeft een licentieovereenkomst met de NEN en is bevoegd om het certificaat arbeidsdeskundige af te geven. Een persoonscertificaat van DNV wordt in de markt gezien als betrouwbaar en internationaal herkenbaar. 

Waarom het certificaat arbeidsdeskundige?

Certificering is waardevol en belangrijk. Als gecertificeerd arbeidsdeskundige toont u aan dat u deskundige bent op het gebied van arbeids(on)geschiktheid en uw deskundigheid ook onderhoudt. Die professionaliteit is eerst en vooral belangrijk om uw klanten goed te kunnen helpen. Daarnaast zorgt certificering voor onderscheidend vermogen, de titel arbeidsdeskundige is immers niet beschermd. Certificering geeft opdrachtgevers en werkgevers houvast bij het kiezen van een goede arbeidsdeskundige. Zij halen een professional in huis, wiens kwaliteit onafhankelijk is aangetoond en geborgd door certificering.

Initiële certificatie arbeidsdeskundige 

Bent u de afgelopen twee jaar niet gecertificeerd geweest als arbeidsdeskundige? Dan kunt u zich bij DNV aanmelden voor initiële certificering. Wij verzoeken u om de volgende documenten naar arbeidsdeskundigen@dnv.com te versturen:

  1. Een eigen verklaring van verbondenheid aan de gedragscode (registratie nummer SRA).
  2. Diploma van een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau of een EVC portfolio.
  3. Een diploma, niet ouder dan 6 jaar, van een erkende opleiding tot arbeidsdeskundige. Of toon uw actuele vakbekwaamheid aan door 16 PE punten te verzamelen (minimaal 2 per jaar) en 6 OT verslagen in te dienen van de laatste twee jaar.
  4. Een verklaring werkervaring (afgelopen vier jaar minimaal gemiddeld 15 uur per week, u mag hoogstens een jaar niet gewerkt hebben): Verklaring werkgever met functiebeschrijving en omschrijving dienstverband of Verklaring opdrachtgevers of verklaring accountant.
  5. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het aanvraagformulier voor de VOG is te vinden in het certificeringsdossier op de website van de NVvA. De VOG mag niet ouder zijn dan een jaar na aanvraag.
  6. Certificatie-overeenkomst
  7. Verklaring niet gecertificeerd in de afgelopen 2 jaar

Indien uw dossier akkoord is, zal DNV u certificeren. Vervolgens zullen wij de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) informeren over uw certificaatnummer en de ingangsdatum van het certificaat.

De eisen met betrekking tot uw (her)certificering staan in de Certificatieregeling Arbeidsdeskundige en het interpretatiedocument. Het interpretatiedocument is een toelichting en verduidelijking van het reglement certificering. Het is opgesteld door het College van Deskundigen om interpretatieverschillen te minimaliseren.

Kosten voor certificering

De kosten voor certificering bedragen € 150 per jaar. Het certificaat is vier jaar geldig. U ontvangt jaarlijks een factuur. Een van de voorwaarden om gecertificeerd te worden en te blijven, is een tijdige betaling.

Hercertificatie 

Op de website www.arbeidsdeskundigen.nl staat alle arbeidsdeskundige gerelateerde kennis gebundeld. Ieder NVvA-lid heeft hier een profiel en kan het eigen certificeringsdossier bijhouden. Om toegang te krijgen tot uw profiel en uw certificeringsdossier, kunt u zelf een wachtwoord aanvragen op de website van de NVvA

In uw certificeringsdossier kunt u alle verplichte documenten uploaden. Wanneer alle benodigde informatie in het certificeringsdossier compleet is, kan de gebruiker met één druk op de knop het dossier indienen bij DNV. Zie voor een uitgebreide instructie voor hercertificatie het document “Hercertificatie vereisten voor Arbeidsdeskundigen".

Overstappen naar DNV

U kunt te allen tijde overstappen naar DNV. Tussentijds kan dit door een kopie te sturen van uw huidige certificaat, samen met een ingevulde en ondertekende Certificatie-overeenkomst. U hoeft dan alleen nog uw contract op te zeggen. U ontvangt van DNV een certificaat met dezelfde afloopdatum. Wilt u bij uw hercertificatie overstappen? Dan kunt u zich aanmelden bij DNV en uw dossier inleveren. DNV toetst of u aan de vereisten voldoet en indien dat zo is, ontvangt u uw certificaat.

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922811 of stuur een e-mail naar: arbeidsdeskundigen@dnv.com.

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: