Skip to content

Buitenlands certificaat

Indien u voor een beroepsgroep in het bezit bent van een buitenlands certificaat en u wilt (tijdelijk) werkzaamheden gaan verrichten in Nederland, dan kunt u middels een erkenningsprocedure toestemming aanvragen om in aanmerking te komen voor een Nederlandse registratie of certificatie.

Click here for English version of this page

Aanvraag erkenning van de beroepskwalificaties

Indien uw beroepsgroep onder de portefeuille valt van DNV als certificerende instelling kunt u erkenning van uw beroepskwalificatie aanvragen bij DNV zodat u uw werkzaamheden ook in Nederland kunt verrichten. Uw opleiding dient u hiervoor niet langer dan 5 jaar geleden te hebben voltooid.

Om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor een Nederlands certificaat ontvangen wij graag per mail de volgende documenten: 

  • Gewaarmerkte kopie van de buitenlandse opleidingstitel of bekwaamheidsattest
  • Bewijs van beroepservaring waaruit de duur van de beroepservaring blijkt net als de onderdelen en de inhoud waaruit de beroepswerkzaamheden hebben bestaan
  • Een verklaring dat de houder geen beroepsuitoefeningsverbod is opgelegd (certificate of good standing)
  • Omschrijving van de betreffende opleiding en de bijbehorende eind- en toetstermen
  • Bewijs van taalvaardigheid (voor asbest moet u de Nederlandse taal machtig zijn)
  • Vergelijking eind- en toetstermen volgens excel-sheet per schema

U kunt deze documenten mailen naar vakbekwaamheid@dnv.com. U ontvangt van ons uiterlijk binnen één maand een ontvangstbevestiging waarbij wij aangeven of de aanvraag compleet is of dat er nog documenten ontbreken. Zodra de documenten compleet bij ons binnen zijn, zullen wij binnen één maand aangeven of deze stukken voor ons voldoende zijn om een Nederlands certificaat te verstrekken of dat er nog een aanvullende bekwaamheidstest afgenomen dient te worden. Indien er nog een aanvullende bekwaamheidstest vereist is, verwijzen wij u hiervoor door naar één van de bij ons aangesloten exameninstellingen. De kosten van deze exameninstelling zijn voor uw eigen rekening. De kosten voor het aanvragen van de erkenning van uw beroepskwalificatie bij DNV bedragen € 150.

Downloads

 

Single Digital Gateway - DAV1

 

Single Digital Gateway - DAV2

 

Single Digital Gateway - DTA

 

Certcheck

De geldigheid van door DNV uitgegeven persoonscertificaten kan worden geverifieerd via onze website www.certcheck.nl.