Skip to content

Asbest

In Nederland is het (her)gebruiken van asbest verboden. Bij een verbouwing of sloop, moet er eerst onderzocht worden of er asbest in en om het gebouw aanwezig is. Als het asbest uiteindelijk verwijderd moet worden, moet dit door een deskundige gedaan worden. Bij DNV certificeren wij personen die deskundig zijn op het gebied van asbest.

DNV verzorgt de wettelijk verplichte certificatie van:

  • Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)
  • Deskundig Asbestverwijderaar (DAV-1 en DAV-2)

Voor deze certificatieschema's is DNV geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Daarnaast verzorgt DNV de certificatie van:

  • Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)
  • Deskundig Asbest Acceptant (DAA)
  • Asbestdeskundige (ADK)

De certificatie wordt uitgevoerd conform de standaard die is vastgelegd door de Stichting Certificatie Asbest. Voor de certificatieschema's en algemene informatie over asbest verwijzen wij u naar de website van Stichting Certificatie Asbest: www.ascert.nl. Op deze website zijn tevens de certificaathouders geregistreerd. 

Om als Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) of Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) gecertificeerd te kunnen worden, moet men zowel een theorie-examen als een praktijkexamen succesvol afleggen. De examenorganisaties die de examens afnemen voor bovengenoemde certificatieschema's zijn:

Om als DAA-er gecertificeerd te worden dient u alleen een schriftelijke toets af te leggen bij een van bovengenoemde examenorganisaties. Als u hiervoor slaagt, ontvangt u het persoonscertificaat, wat 10 jaar geldig is.

Vanaf 1 januari 2023 is Permanente Educatie ingevoerd voor hercertificatie als ADK en DIA. Meer informatie daarover is te vinden op de website van Stichting Ascert. Aan de hercertificering zijn kosten verbonden voor het certificaat en de afdrachten aan Ascert. U krijgt hiervoor een aparte factuur van DNV.

 

Certcheck

De geldigheid van door DNV uitgegeven persoonscertificaten kan worden geverifieerd via onze website www.certcheck.nl.

Downloads

 

Reglement Klachten Bezwaar Beroep

 

Certificatie-overeenkomst Asbest

 

Examenreglement Ascert examens

 

Examenreglement Ascert DIA - ADK - DAA