Other sectors

Asbest

BSCAT

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Uw DNV pas aanvragen?

Pas aanvragen

​Het omgaan met asbest geldt als een zeer risicovolle activiteit voor de mens.

Belangrijk bericht Covid-19:

In verband met de situatie rondom Covid-19 is er een vrijstellingsregeling van kracht om mensen nu niet te verplichten om nu examen te doen. Examens worden afgenomen volgens het Covid-19 Protocol om de veiligheid te waarborgen. Voel je je hier niet prettig bij dan kun je een beroep doen op de vrijstellingsregeling. Degene wiens certificaat verloopt in de periode van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 kan werkzaamheden blijven verrichten indien de geldigheidsdatum van het certificaat in deze periode verlopen is. Je dient de recertificering te behalen voor 15 maart 2021. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-1006.html voor publicatie van de regeling. Omdat de Covid-19 maatregelen verlengd zijn tot 9 februari 2021, is er inmiddels door Ascert een verzoek ingediend bij SZW om deze regeling te verlengen.

Meer informatie leest u in het Protocol Asbestexamens i.v.m. Corona virus.


DNV verzorgt de wettelijk verplichte certificatie van:

  • Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)
  • Deskundig Asbestverwijderaar (DAV-1 en DAV-2)
Voor deze certificatieschema's is DNV aangewezen door het Ministerie van SZW. Daarnaast verzorgt DNV de certificatie van:
  • Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)
  • Deskundig Asbest Acceptant (DAA)
  • Asbestdeskundige (ADK)

De certificatie wordt uitgevoerd conform de standaard die is vastgelegd door de Stichting Certificatie Asbest. Voor de certificatieschema's en algemene informatie over asbest verwijzen wij u naar de website van Stichting Certificatie Asbest: www.ascert.nl. Op deze website zijn tevens de certificaathouders geregistreerd. 

Voor de cesuur verwijzen wij u naar de schema's op de website van Stichting Certificatie Asbest:

ProfielCesuur in artikel van het betreffende schema
DAV-116
DAV-220
DTA24
DIA16, 17, 18, 19
ADK12, 13, 14
DAA11

Om als Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) of Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) gecertificeerd te kunnen worden, moet men zowel een theorie-examen als een praktijkexamen succesvol afleggen. De examenorganisaties die de examens afnemen voor bovengenoemde certificatieschema's zijn:

Het examen voor AsbestDeskundige (ADK) kunt u alleen bij ProXia afleggen, dit examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Om als DAA-er gecertificeerd te worden dient u alleen een schriftelijke toets af te leggen bij een van bovengenoemde examenorganisaties. Als u hiervoor slaagt, ontvangt u het persoonscertificaat, wat 10 jaar geldig is.


Per 15 juli jl. heeft Ascert, de beheerstichting voor Asbest, haar website en daarmee ook haar huisstijl aangepast. Het oude logo is vervangen voor een nieuw logo. Inmiddels voeren wij dit nieuwe logo op onze certificaten maar het kan nog wel zijn dat u het oude logo terugvindt op uw pasje of op andere communicatie. In de komende tijd zullen wij zo veel mogelijk het oude logo vervangen door het nieuwe. Uw huidige certificaat wordt pas vervangen bij hercertificering, u hoeft dus geen nieuw certificaat aan te vragen.

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Uw DNV pas aanvragen?

Pas aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: