Skip to content

UWV en MVO: onderscheidend door te schuren

UWV wil een positieve bijdrage leveren. In de eerste plaats natuurlijk op de arbeidsmarkt, maar ze kijken graag ook een stukje verder en met succes! Al jaren onderscheiden zij zichzelf op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) met een DNV GL certificaat.

Het UWV committeert zich sinds 2013 al aan de MVO-prestatieladder, een objectieve en internationale certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze norm maakt doelstellingen en resultaten op het gebied van MVO aantoonbaar.

De ambities bij Rolf Mol en Liza van Megen, MVO-beleidsadviseurs van UWV liggen hoog, ze durven in vergezichten te denken. Afvalvrije kantoren, zonnepanelen op de buitenmuren van UWV-gebouwen en evenveel vrouwen als mannen in hoge managementfuncties. Hun hart wil hard, harder dan een organisatie met 19.000 werknemers kan gaan. 

‘In Japan heb je al kantoren waar geen prullenbak meer staat. Het gevolg is dat mensen veel minder producten in plastic verpakkingen kopen’, vertelt Rolf. ‘Geen zorgen. Wij gaan natuurlijk niet ineens alle prullenbakken bij UWV weghalen. Ik zou het al mooi vinden als we het verbruik van die papieren bekertjes fors terugdringen. Het moet op termijn mogelijk zijn dat elke medewerker een eigen mok heeft.’ 

Een positieve impact op de wereld, dat is het streven. Op mens, milieu en maatschappij, de 3 pijlers van UWV’s MVO-beleid. Voor mens en maatschappij is van dat goede effect met elk geslaagd project al sprake. Met iedere Wajonger die het UWV aanneemt én elk product dat voor de Voedselbank wordt ingezameld, maakt het UWV de wereld een beetje mooier. ‘Maar we mogen nog niet tevreden zijn’, vindt Liza. ‘Als je kijkt naar onze rol op de arbeidsmarkt, naar onze voorbeeldfunctie, dan moeten we nog meer kunnen bereiken.’ Rolf: ‘Op het thema milieu beperken we vooralsnog enkel de schade. Onze CO2-voetprint is sinds 2017 al met twee derde afgenomen. Maar zelfs als we klimaatneutraal zijn, hebben we nog steeds geen positieve impact. En dat is wel ons doel.’

Vanaf 2016 is het UWV in het bezit van een certificaat op niveau 4 – onderscheidend binnen de sector. Het behalen van niveau 5, het hoogst haalbare certificaat, is geen ambitie voor het UWV. Dit komt doordat het vooral interessant is voor organisaties die internationaal opereren.  

De afgelopen maanden hing het er voor het UWV wel even om, of het MVO-certificaat in hun bezit zou blijven, maar na een aanvankelijke onvoldoende slaagde het UWV op 5 februari voor haar ‘herexamen’. ‘De kritiek was herkenbaar voor ons’, vertelt Rolf. ‘Deze organisatie is heel goed in het opstellen van beleid. Het probleem is dat het bij UWV te weinig concreet en meetbaar wordt gemaakt. Bovendien is MVO niet iets van ons. Het is iets van de hele organisatie. Dat besef willen we bij iedereen aanwakkeren.’

Een MVO-certificaat: wat is daarvoor nodig?

Liza: ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt nog te makkelijk terzijde geschoven als het even niet uitkomt. Het moet in het systeem van elke divisie gaan zitten, van hoog tot laag. We moeten allemaal kritisch naar ons gedrag en beleid kijken; naar de diversiteit op de werkvloer, het papierverbruik, dienstreizen met de auto.’ Rolf: ‘Het voordeel van die ‘onvoldoende’ is dat het wat in beweging zet. Om het certificaat te behouden, en dat wilden we, moest er meer bereikt worden. Dan wordt er ook meer concreet. De aanschaf van elektrische auto’s voor ons wagenpark bijvoorbeeld.’

Wat maakt het certificaat zo belangrijk?

Rolf: ‘Het is geen doel op zich. Maar het geeft ons wel de kans om samenhang aan te brengen in de resultaten en ambities. We zijn een grote organisatie met verschillende doelstellingen, ook met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. En uiteindelijk wil je 1 MVO-verhaal hebben, ook naar buiten toe. Om te kunnen zeggen: dit is wat wij doen.’

Wat kunnen medewerkers doen?

Liza: ‘Dat kan heel simpel zijn. Kritisch kijken naar hun eigen gedrag, ook buiten werk. Een mok meenemen naar kantoor. Wat minder vaak met de auto komen. De verschillen op de werkvloer vieren. En we moedigen initiatieven natuurlijk ook aan. Voor tips, vragen of hulp kunnen collega’s altijd bij ons terecht, of bij de directievertegenwoordiger MVO van elke divisie.’ Rolf: ‘Als mensen het niet eens zijn met ons beleid, horen we het overigens ook graag. We kunnen natuurlijk niet altijd meteen iets veranderen, maar ik vind het belangrijk om kritische geluiden te horen. Dat helpt ons om het beleid scherper te maken.’

Dat zal vast weleens gebeuren.

Liza: ‘Absoluut. Sommigen in de organisatie zien ons wel als een vervelend duo. Maar ik denk dat het grootste deel blij is. Dat ze zien dat we gedreven zijn, en dat we met iedereen het gesprek aangaan.’ Rolf: ‘De overstap naar vegetarische vergaderlunches viel niet overal goed. Zo’n 40% van de reacties onder de aankondiging op DWU was kritisch tot negatief. Dat is niet leuk natuurlijk. Maar wat als 90% positief was geweest? Dan waren we eigenlijk te laat. Dan waren we trendvolger, in plaats van trendsetter. Het is onze taak om soms een beetje te schuren.’ 

Bronvermelding: ©UWV


Bent u geïnspireerd door het verhaal van het UWV? En wilt u met uw organisatie een bijdrage leveren aan de wereld?

Ga dan ook aan de slag met het MVO-beleid binnen uw organisatie!

 

Waarom DNV?

Ervaar DNV's unieke auditaanpak: Risk Based Certification

 

Whitepapers downloaden

Meer tips over normen? Download de whitepapers

 

Trainingsaanbod

Bekijk ons trainingsaanbod.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u de DNV nieuwsbrief al? Schrijf u nu in!