Safety Culture Ladder 2.0

De nieuwe versie van de Safety Culture Ladder (SCL), die op 1 september 2023 is verschenen, is op verschillende punten verbeterd. En sinds 1 januari 2024 kunnen organisaties gecertificeerd worden voor SCL 2.0.

Overgangstermijn: Voor als u al gecertificeerd bent
Heeft u in 2023 of daarvoor het certificaat behaald? Dan blijft uw huidige certificaat voorlopig geldig. Voor de overstap naar SCL 2.0 hanteren we een overgangstermijn. Dit jaar kunt u zich laten (her)certificeren voor zowel SCL 1.0 als SCL 2.0. DNV voert tot 1 september 2024 (her)certificatie audits uit tegen versie 2016, hierna worden alleen nog (her)certificatieaudits uitgevoerd tegen de nieuwe versie. Periodieke audits tegen de oude versie kunnen nog worden uitgevoerd tot 1 januari 2028. Vanaf 1 januari 2028 zijn alleen de certificaten geldig die afgegeven zijn op basis van SCL 2.0, of eventuele latere edities.

  • Na 1 september 2024 voert DNV geen hercertificerings- en initiële audits meer uit tegen de SCL 2016. Periodieke audits worden na die tijd nog wel uitgevoerd.
  • De overgangsperiode voor certificaten afgegeven op SCL 1.0 geldt t/m 31 december 2027. Tijdens deze periode blijven SCL 1.0 certificaten geldig.
  • Bij een tussentijdse overgang naar SCL 2.0 wordt er een initiële audit uitgevoerd op SCL 2.0.
  • Vanaf 1 januari 2025 mogen geen certificaten meer worden verstrekt op basis van de oude versie.
  • Vanaf 1 januari 2028 is alleen SCL 2.0 nog van toepassing. 

 

Safety culture ladder schematisch

 

Uitstel van de VIA-eis
De aanscherping van de VIA-eis van Trede 2 naar Trede 3 wordt uitgesteld tot 1 juli 2026, in plaats van de eerder gecommuniceerde datum 1 januari 2025.  

Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Barry van Wijngaarden via +31 (0) 6 22 69 54 65 of stuur een mail naar barry.van.wijngaarden@dnv.com.