Skip to content

Komt de praktijk overeen met de trede op de Safety Culture Ladder?

Vol trots uiten organisaties regelmatig op welke trede van de Safety Culture Ladder (SCL) zij staan. Maar komt de gecertificeerde trede overeen met de praktijk? Organisaties hebben baat bij het goed scoren op de ladder, anders lopen zij namelijk projecten mis. Lizette van der Graaf, auditor bij DNV, geeft antwoord op deze vraag. Een organisatie moet streven naar een zo veilig mogelijke situatie, ondanks dat veel factoren continu de organisatiecultuur beïnvloeden. Soms komt Lizette tijdens haar audits ongewone dingen tegen. Hoe gaat zij hiermee om?

Een audit is altijd een steekproef en een momentopname. Toch geeft het goed de situatie weer. Meestal klopt het beeld met de trede waarop getoetst wordt.

Soms zie ik dingen waarvan ik denk: hoe dan? Iemand die op hoogte van de ene in de andere hoogwerker overstapt bijvoorbeeld. Als ik zoiets tegenkom, ga ik altijd het gesprek aan. Soms heb je een onderbuikgevoel. Dan vraag je je af of wat je hoort, overeenkomt met de praktijk. Daar moet je dan iets mee. Vaak als je oprechte interesse toont in mensen, dan krijg je eerlijke antwoorden en komt de ware situatie wel boven water.

Bij een audit neem je een dwarsdoorsnede van de organisatie. Je bezoekt verschillende locaties, een aantal projecten, spreekt en observeert mensen in allerlei functies. Op basis van dit alles wordt er uiteindelijk een score bepaald. Veel factoren zijn van invloed op of iemand veilig werkt. Tijdsdruk, hoe iemand is opgestaan, wat het budget is, hoe iemand is geïnstrueerd, taalbarrières, een tekort aan personeel, extra stress door de opdrachtgever.

Het is een eindeloze lijst aan factoren die continu de cultuur beïnvloeden. Het is de taak van de werkgever om een veilige werkplek te creëren en dat gaat met ups en downs. Het fundament moet goed zijn om wellicht op te gaan voor hogere SCL-tredes. Het gaat erom of iemand bewust is van de risico’s en ze erkent. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die bewust onveilig wil werken. Het gaat vaak fout als mensen voor de snelle winst willen gaan. ‘Dit doe ik nog wel even snel’, maar dat kan helemaal fout gaan.

De hele dag door wordt iemand verleid tot het nemen van besluiten die achteraf gezien niet de meest handige waren. Voor alles is een verklaring, maar een bedrijf moet streven naar een zo veilig mogelijke situatie. Het is niet mijn taak om op de plek van een bedrijf te gaan zitten, al geef ik altijd door wat ik heb gezien en gehoord tijdens de audit. Ik probeer een zo eerlijk en objectief mogelijk beeld te schetsen.

Bron: arbeidsveiligheid.net

Wilt u meer informatie?