Skip to content

ISO-onderzoek 2020; een overzicht van de belangrijkste ISO-normen

Elk jaar maken wij een overzicht van de certificeringen voor onze managementsysteemnormen. Het overzicht toont het aantal geldige certificaten voor ISO-managementnormen (zoals ISO 9001 en ISO 14001), dat elk jaar voor elk land wordt gerapporteerd.

Het ISO-onderzoek geeft een jaarlijks overzicht van mondiaal verstrekte certificaten op basis van ISO-normen voor managementsystemen. Voorbeelden zijn ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 22000 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). 

ISO voert geen certificeringen uit. Organisaties die zich willen laten certificeren voor een ISO-norm moeten contact opnemen met een onafhankelijke certificerende instelling, zoals DNV. Het ISO onderzoek telt het aantal certificaten, dat is afgegeven door certificerende instellingen, die zijn geaccrediteerd door leden van het International Accreditation Forum (IAF). De certificerende instellingen verstrekken gegevens aan de ISO over het aantal geldige certificaten dat de certificerende instellingen hebben op 31 december 2020.    

De onderstaande tabel toont het totale aantal geldige certificaten wereldwijd en het totale aantal locaties voor elke standaard waarop de enquête betrekking heeft.

Totaal aantal geldige certificaten wereldwijdTotaal aantal locaties
ISO 9001916.842   1.298.666
ISO 14001348.218568.518
ISO IEC 2700144.48684.166
ISO 2200033.73539.981
ISO 45001190.429251.136
ISO 1348525.65635.253
ISO 5000119.72145.082
ISO 223012.2054.662
ISO IEC 20000-17.8469.927
ISO 28000520968
ISO 370012.0655.946
ISO 390019362.305


Het totale aantal geldige certificaten was vergelijkbaar met 2019, wanneer wordt gekeken naar de algemene cijfers en voor de meeste landen. De redenen voor deze consistentie zijn:  

• De algemene resultaten laten een stijging zien, vanaf 2019, van 18% van het totale aantal geldige certificaten voor de twaalf managementsysteemnormen die in het onderzoek zijn opgenomen. Een deel van deze aanzienlijke toename is te danken aan de belangrijke groei van de certificering voor ISO 45001; deze norm werd in 2018 gepubliceerd en had om deze reden een beperkt aantal certificeringen in de vorige editie van het onderzoek.  

• Het stijgingspercentage voor ISO 9001 en ISO 14001 was hoger dan voorgaande jaren met +4% voor ISO 9001 en +12% voor ISO 14001, voornamelijk als gevolg van een belangrijke stijging in China. 

• Net als bij de vorige edities van het onderzoek vertonen de resultaten enige schommelingen op landenniveau, die worden verklaard door factoren in verband met de deelname, zoals de niet-deelname van sommige certificerende instellingen voor die specifieke landen. In de 2020 enquête is dit met name het geval voor ISO 9001 en ISO 14001 voor België, Korea, Mexico, Ierland en de Filippijnen en voor ISO 28000, China. 

De onderstaande tabel toont het totale aantal geldige certificaten in Nederland en het totale aantal locaties voor elke standaard waarop de enquête betrekking heeft.

Totaal aantal geldige certificaten in NederlandTotaal aantal locaties
ISO 90018.35813.840
ISO 140012.4384.504
ISO IEC 270011.3262.148
ISO 22000536632
ISO 450015161.269
ISO 13485301377
ISO 5000189172
ISO 223014150
ISO IEC 20000-12044
ISO 28000417
ISO 3700114

Kijk voor meer informatie op de website van de ISO

Bron: International Organization for Standardization (ISO), www.iso.org.