Skip to content

HKZ-keurmerk voor ZZP’ers in zorg en welzijn

Persoonscertificatie op basis van onafhankelijk keurmerk

HKZ heeft in samenwerking met marktpartijen een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk ontwikkeld voor alle zelfstandigen in de (langdurige) zorg. Deze ZZP’ers kunnen zich als persoon op basis van dit keurmerk laten certificeren. Ze laten daarmee zien dat ze aan de complexe eisen en regelgeving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voldoen.

De kwaliteitswet Wkkgz geldt sinds 1 januari 2016 voor alle zorgaanbieders, dus zowel voor zorginstellingen als ZZP’ers. Dit betekent dat bijvoorbeeld een zelfstandig verpleegkundige aan dezelfde eisen op het gebied van kwaliteit en ondernemen moet voldoen als een zorginstelling. Het HKZ-keurmerk voor ZZP’ers in zorg en welzijn is ontstaan omdat de branchevereniging van samenwerkende ZZP’ers, opdrachtgevers en bemiddelende partijen behoefte hadden aan een onafhankelijk keurmerk dat de kwaliteit van ZZP’ers inzichtelijk maakt. Het gaat dus om een persoonsgebonden certificaat en geen organisatiecertificaat! 

Waarom een certificaat?

De positie van ZZP’ers in de zorg is uitdagend: niet alleen als het gaat om ondernemerschap en financiën, maar ook op het gebied van kwaliteit. Het certificaat helpt om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan te tonen richting opdrachtgevers en cliënten. De opdrachtgevers en cliënten voor wie de ZZP’er werkt, hebben op hun beurt de zekerheid dat hij/zij kwaliteit hoog in het vaandel  heeft staan en dat dit door een onafhankelijke partij wordt getoetst. Deze toetsing vindt om de drie jaar plaats, zodat er zekerheid is dat de kennis en kunde van de gecertificeerde ZZP’er up to date is. Tijdens de mondelinge toetsing worden ook de orginele diploma’s, het ID-bewijs en de VOG gecheckt.

Keurmerk ZZP’ers in de zorg

Het keurmerk voor ZZP’ers in Zorg en Welzijn bevat eisen voor verpleegkundigen, verzorgenden, kraamverzorgenden, begeleiders, professionals in de jeugdzorg, groepswerkers et cetera, HKZ-keurmerk voor ZZP’ers in zorg en welzijn. Persoonscertificatie op basis van onafhankelijk keurmerk van niveau 3 t/m 7. De norm bevat eisen die te maken hebben met de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, maar ook eisen die te maken hebben met het ondernemerschap. Vanuit de marktpartijen was aangegeven dat men het belangrijk vindt dat op beide terreinen wordt getoetst.  Ten aanzien van Zorg en Welzijn is de IGZ een belangrijke eisenstellende partij. Als het gaat om ondernemerschap zijn de regels van de belastingdienst belangrijk wanneer de zorgverlener als ondernemer wil worden beschouwd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over welke stappen u moet ondernemen om uzelf te laten certificeren? Neem dan contact op via de afdeling persoonscertificatie:
  Remote Audits

Remote Audits

Wat is een remote audit? En hoe werkt dit? Lees hier meer over remote auditeren.

  Online training

Online training

Wilt u een training volgen vanaf een locatie die u goed uitkomt? Volg dan een online training.

 

Offerte aanvragen?

Vraag vrijblijvend een offerte aan

 

Waarom DNV?

​“Safeguarding life, property and the environment” is de missie van DNV. Het managen van risico’s is de specifieke expertise van DNV.

 

Video: Remote auditeren

Bekijk hier de video over de mogelijkheden met Remote Auditeren.

 

Klantcases

Waarom kiezen klanten voor DNV?