Skip to content

Hebben organisaties hun omkopingsrisico’s onder controle?

Onderschatten organisaties hun risico's op omkoping en corruptie? DNV heeft vastgesteld dat de meeste organisaties weinig doen om op systematische wijze weerbaarheid tegen omkoping op te bouwen. Weinig organisaties gaan dieper in op de risico's binnen hun eigen muren of in de toeleveringsketen. Corruptie en omkoping kosten organisaties miljarden per jaar, maar er lijkt een opvatting te bestaan dat "het elders gebeurt en niet hier".

Hoewel organisaties zich zorgen lijken te maken over omkoping en corruptie, gaan ze zelden verder dan het uitvaardigen van beleid tegen omkoping, zo blijkt uit een recent onderzoek van DNV. Hun voornaamste doelstelling is het managen van de regelnaleving, reputatie en ethische risico’s, maar dat vertaalt zich niet in tastbare acties zoals risicobeoordelingen, due diligence of klokkenluidersregelingen. Je kunt je dus afvragen of deze organisaties zich bewust zijn van hun omkopingsrisico’s en of ze zijn toegerust om deze te beheersen.

“Hoewel 55% beleid heeft geformuleerd, heeft slechts 25% doelen en slechts 15% KPI’s vastgesteld. Niet veel meer dan een derde voert due diligence voor verkoopagenten of risicobeoordelingen uit. Weinig bedrijven zeggen van plan te zijn om meer te gaan investeren. Dat zet een groot vraagteken bij de mate van implementatie en controle van bedrijven als het om antiomkoping gaat”, zegt Barbara Frencia, CEO van Business Assurance bij DNV.

Een geschat wereldwijd jaarlijks verlies van 2,6 biljoen USD (5% van het mondiale bbp) door corruptie is een sterk argument voor organisaties om een tandje bij te zetten. Ze zouden de risico’s proactief moeten beheren en maatregelen moeten nemen om problemen tijdig te voorkomen of op te sporen in plaats van gedwongen te worden een kostbaar incident in te perken.

Uit het DNV-onderzoek blijkt dat organisaties de voordelen van een managementsysteem tegen omkoping wel inzien, maar ze hanteren vaak geen gestructureerde aanpak, totdat ze daartoe door een incident worden gedwongen. Slechts 3% zegt zeer goed bekend te zijn met de norm voor antiomkopingsmanagementsystemen, ISO 37001. Wereldwijd zijn er slechts 2.896 certificaten voor deze norm uitgegeven. Ter vergelijking: er zijn meer dan 1 miljoen certificaten uitgeven voor de kwaliteitsnorm ISO 9001 en meer dan 400.000 voor de milieunorm ISO 14001.

“Het wordt steeds duurder om de risico’s van de organisatie niet te kennen”, vervolgt Barbara Frencia. “Antiomkoping is geen uitzondering. We weten dat de meeste fraudeurs ‘rode vlaggen’ in hun gedrag vertonen en dat de meeste organisaties hun beheersmaatregelen aanpassen nadat ze het slachtoffer van een incident zijn geworden. Er valt dus veel te zeggen voor een preventieve, gestructureerde aanpak in de vorm van een managementsysteem dat voldoet aan ISO 37001.”

Organisaties die kiezen voor een antiomkopingsaanpak op basis van de internationaal erkende ISO 37001-norm, ondernemen actievere stappen om hun risico’s in kaart te brengen en zorgen ervoor dat ze beter zijn toegerust om incidenten te voorkomen en te beheersen. Maar liefst 61% van de organisaties met een dergelijk beleid heeft KPI’s vastgesteld, 64% voert risicobeoordelingen uit en 57% due diligence voor verkoopfuncties. Bovendien beschikt maar liefst 43% over een speciale afdeling voor het antiomkopingsbeleid. Dit voorkomt het mogelijke belangenconflict dat kan ontstaan wanneer deze verantwoordelijkheid wordt toegewezen aan een directeur of topmanager die ook verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en de winstcijfers.

Over het onderzoek

Het ViewPoint-onderzoek Are companies underestimating their bribery and corruption risks? is in september 2022 uitgevoerd. Onder de respondenten bevonden zich 1.190 klanten van DNV – Business Assurance uit verschillende sectoren in Europa, Noord-Amerika, Midden- en Zuid-Amerika en Azië. In het onderzoek werd gekeken naar hoe organisaties hun risico’s inschatten en hoe ze antiomkoping aanpakken om incidenten te voorkomen.

Volledige onderzoeksresultaten (Engelstalig): Are bribery and corruption slipping down the corporate agenda?

Over DNV

DNV is een onafhankelijke expert op het gebied van risicomanagement en kwaliteitszorg en is actief in meer dan 100 landen. De organisatie beschikt over brede ervaring en diepgaande kennis om veiligheid en duurzame prestaties te verbeteren, benchmarks in de branche te bepalen en oplossingen te inspireren en te ontwerpen.

 

Wilt u een offerte aanvragen?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Trainingsaanbod

Leer uw managementsysteem volgens een specifieke norm implementeren en zelfstandig (interne) audits uit te voeren.

 

Certificeringstraject

Hoe ziet het certificeringstraject eruit? Bekijk hier alle stappen.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Schrijf u in en ontvang ons nieuws en updates over certificering en trainingen.

 

Lijst met door DNV gecertificeerde organisaties

Gebruik de database om DNV certificaten te verifiëren.

 

Certificatiebeeldmerken

Download hier uw certificatiebeeldmerken.

 

Klantcases

Waarom deze klanten voor DNV kiezen.

 

Contact

Heeft een vraag voor ons?