ViewPoint Anti-omkoping

Dalen omkoping en corruptie op de agenda van organisaties?

Uit een recent DNV-onderzoek komt naar voren dat er bij organisaties een gebrek aan urgentie en bezorgdheid over omkoping en corruptie lijkt te bestaan. Slechts weinige hanteren een gestructureerde aanpak om concrete maatregelen voor risicobeheersing te nemen. De meeste organisaties stellen zich tevreden met het uitsluitend implementeren van antiomkopingsbeleid. Men lijkt te denken dat omkoping en corruptie zich alleen elders afspelen.

ViewPoint DNV Anti-bribery

Wilt u meer weten?

Lees ons volledige rapport

Download hier

Een gangbare schatting is dat jaarlijks wereldwijd meer dan 2,6 biljoen USD ofwel 5% van het mondiale bbp door corruptie verloren gaat (1). Uit het onderzoek van DNV blijkt dat de meeste organisaties zich hard maken voor de bestrijding van omkoping, maar dat minder organisaties hun feitelijke risico’s kennen en beheersen. De bezorgdheid draait vooral om compliance, reputatie en ethische risico’s, maar de meeste organisaties gaan niet verder dan het implementeren van antiomkopingsbeleid. Slechts 33,5% doet risicobeoordelingen en 37,4% due diligence bij verkoopagenten.

Uit een studie van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) blijkt dat 85% van de fraudeurs ‘rode vlaggen’ in hun gedrag vertoont (2). Bijna de helft van de bestudeerde fraudegevallen was te wijten aan een gebrek aan interne beheersmaatregelen [BU1] of aan het terzijde schuiven van bestaande beheersmaatregelen. 81% van de getroffen organisaties wijzigde na de fraude hun fraudebestrijdingsmaatregelen. Waarschijnlijk omdat ze het belang van een gestructureerde aanpak inzagen.

Uit het onderzoek van DNV blijkt wel dat organisaties de voordelen van een antiomkopingsmanagementsysteem inzien. Organisaties die kiezen voor een antiomkopingsaanpak op basis van de internationaal erkende ISO 37001-norm, ondernemen actievere stappen om hun risico’s in kaart te brengen en zorgen ervoor dat ze beter zijn toegerust om risico’s te beheersen en incidenten te voorkomen in plaats van ze te verhelpen. Toch blijft een gestructureerde aanpak vaak uit, totdat een organisatie door een incident gedwongen is om veranderingen aan te brengen.

Lees het volledige rapport voor meer informatie over hoe organisaties aankijken tegen antiomkopingsmaatregelen om hun activiteiten en reputatie te beschermen.

  1. De Wereldbank, https://blogs.worldbank.org/governance/what-are-costs-corruption 
  2. ACFE, https://acfepublic.s3.us-west-2.amazonaws.com/2022+Report+to+the+Nations.pdf

Wilt u meer weten?

Lees ons volledige rapport

Download hier

Methodologie

Het onderzoek is in september 2022 uitgevoerd met behulp van de CAWI-methodologie (Computer Assisted Web Interviewing). Het betrof 1190 klanten van Business Assurance bij DNV in verschillende sectoren in Europa, Noord-Amerika, Midden- & Zuid-Amerika en Azië. De steekproef beweert niet statistisch representatief te zijn voor organisaties wereldwijd. Zie voor meer informatie het volledige onderzoek.

ViewPoint Anti-bribery - demographic and sample
  • Social Accountability

Waking up to the bribery and corruption threats

Bribery and corruption are very real threats to businesses and apparently flying under the radar for many organizations.

  • Social Accountability

Fighting bribery risks using ISO 37001

Many nations are now enacting legislation aimed at curbing bribery and corruption. Are they left vulnerable and what are those taking a structured approach gaining?

Download

Vul onderstaand formulier in om het rapport en de gedetailleerde resultaten (PDF-bestand) van het onderzoek te downloaden.

(optional)
(optional)