Skip to content

Espresso survey: Zijn organisaties bestendig genoeg om een crisis te beheersen?

DNV GL heeft een kort onderzoek uitgevoerd met 8 vragen over bedrijfscontinuïteit binnen organisaties. Wat zijn de voordelen van een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit? En in hoeverre hebben organisaties profijt van de implementatie van een ISO-norm tijdens de COVID-19 pandemie? Lees hieronder een korte samenvatting met de highlights uit het onderzoek.

Hoe weet u of uw organisatie veerkrachtig genoeg is om een crisis te beheersen? Deze vraag wordt vaak pas beantwoord wanneer het te laat is. Gebeurtenissen zoals de huidige pandemie, maar ook een natuurramp of economische instabiliteit, kunnen een enorme impact hebben op organisaties die niet voorbereid zijn. Door het implementeren van een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit kunnen organisaties risico’s beheersen, maar toch doorgaan zoals voorheen.

Organisaties zijn al gevorderd

Uit ons onderzoek blijkt dat een groot aantal organisaties al vrij ver gevorderd is met de implementatie van bedrijfscontinuïteitsbenaderingen.  

Zo heeft een groot aantal van de ondervraagde organisaties (70%) al een business impact-analyse uitgevoerd voor het analyseren van de gevolgen en het bepalen van de prioriteiten tijdens een crisissituatie. Van deze organisaties heeft slechts 11% een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit volgens de ISO 22301 in plaats.   

Het feit dat een groot aantal organisaties een Business Impact-analyse uitvoeren kan te maken met certificering voor andere ISO-normen. Dit komt doordat de gemeenschappelijke High Level Structure (HLS) een analyse vereist van de context van de organisatie en de verwachtingen van geïnteresseerde partijen. 

Processen voor Risicobeoordeling

62% van de organisaties geeft aan dat zij al vóór COVID-19 een risicobeoordelingsproces hebben geïmplementeerd om risico’s op verstoringen te verkleinen, te analyseren en aan te pakken. 14% van de ondervraagden heeft dit ontwikkeld tijdens de pandemie. Als er ook gekeken wordt naar de organisaties die op de korte tot middellange termijn van plan zijn een risicobeoordelingsproces te implementeren en te onderhouden, dan zien we dat het aantal stijgt tot een indrukwekkende 89%. 

Er lijkt een aanwijzing te zijn dat de situatie rondom COVID-19 de behoefte aan en de implementatie van een kader voor bedrijfscontinuïteitsbeheer versnelt.

Het definiëren van strategieën 

Na een business impact-analyse en risicobeoordeling is de volgende stap in het klassieke bedrijfscontinuïteitsproces het definiëren van strategieën en oplossingen. Terwijl minder organisaties doorgaan met deze stap, definieert 66% toch strategieën en oplossingen. Hiervan voelde 16% zich door de COVID-19 crisis aangespoord dit te doen.  

Bedrijfscontinuïteitsplannen

Een groot gedeelte van de organisaties heeft een formeel bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld (60%). Sléchts 16% van de ondervraagde organisaties is niet in het bezit van een bedrijfscontinuïteitsplan en heeft ook geen plannen om deze op te stellen. 

Van de organisaties die een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld hebben, heeft een (66%) een proces in plaats om te reageren op een gebeurtenis. Dit betekent dat zij een plan hebben om verder te gaan met de bedrijfsactiviteiten gedurende een crisis. In totaal heeft 76% van de organisaties een plan voor onmiddellijke acties opgesteld en 71% een plan om direct te communiceren naar klanten en andere stakeholders. 60% heeft een plan om na de eerste reactie op een noodsituatie terug te keren naar de normale gang van zaken. Dit toont aan dat de mate van volwassenheid bij een groot aantal organisaties boven verwachting is.

ISO normen

Uit het onderzoek blijkt dat organisaties gebruik maken van hun ISO-managementsystemen om op de pandemie te reageren. Dit wordt ondersteund door het feit dat maar liefst 6 van de 10 organisaties een kwaliteitsmanagementsysteem zoals ISO 9001 gebruikt als raamwerk om effectief te reageren op de pandemie. Voor managementsystemen zoals ISO 14001 en ISO 45001, ervaart 1 op de 3 organisaties er voordelen van. 

Wat zijn de voordelen van een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit?

Op een schaal van 1 (niet belangrijk) – 4 (uiterst belangrijk) werd aan de respondenten gevraagd wat de voordelen van een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit zijn. De top 3 voordelen van het implementeren van een bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem zijn:
  1. Het voldoen aan de behoeften en tevredenheid van de klant (3.43);
  2. Verbeterde bedrijfscontinuïteitsprestaties (3.39);
  3. Verbeterde identificatie en beheer van risico's (3.38).
Deze drie voordelen worden op de voet gevolgd door de betrokkenheid van het topmanagement (3.31), het vermogen om aan wetgeving te voldoen (3.23) en het bereiken van strategische doelstellingen (3.23).

Alle resultaten bekijken?

Lees het onderzoek hier. (Engelstalig) 

Lees hier meer over de norm voor bedrijfscontinuïteit ISO 22301.   

Deze espresso survey over Business Continuity is in September 2020 uitgevoerd. De resultaten zijn afkomstig van 1,197 professionals uit organisaties in verschillende sectoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. De meeste organisaties die deelnamen zijn gecertificeerd met een kwaliteits- of milieumanagementsysteem.

  Remote Audits

Remote Audits

Wat is een remote audit? En hoe werkt dit? Lees hier meer over remote auditeren.

  Online training

Online training

Wilt u een training volgen vanaf een locatie die u goed uitkomt? Volg dan een online training.

 

Offerte aanvragen?

Vraag vrijblijvend een offerte aan

 

Waarom DNV?

​“Safeguarding life, property and the environment” is de missie van DNV. Het managen van risico’s is de specifieke expertise van DNV.

 

Video: Remote auditeren

Bekijk hier de video over de mogelijkheden met Remote Auditeren.

 

Klantcases

Waarom kiezen klanten voor DNV?