Skip to content

Doorontwikkeling warmtemarkt

Op zoek naar het marktmodel voor warmtenetten

DNV GL heeft, met modellen en methodes om de warmteproductie en distributie in kaart te brengen, onderzoek gedaan naar de complexiteit, diversiteit en technische invloed van TPA bij warmte. Welk marktmodel is het meest ideaal voor de doorontwikkeling van de warmtemarkt?

DNV GL heeft, met modellen en methodes om de warmteproductie en distributie in kaart te brengen, onderzoek gedaan naar de complexiteit, diversiteit en technische invloed van third party access (TPA) bij warmte. Welk marktmodel is het meest ideaal voor de doorontwikkeling van de warmtemarkt?

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en maatschappelijk belang is een beter gebruik van beschikbare warmtebronnen door de bouw van (open) warmtenetten aantrekkelijk. Onder bepaalde voorwaarden is het ook financieel aantrekkelijk. De ontwikkeling van warmtenetten stagneert onder meer omdat investeerders wachten op fundamentele keuzes over de toekomst. En deze keuzes zijn urgent enerzijds vanwege de directe samenhang met de elektriciteitsmarkt – waar snel actie nodig is om het aandeel hernieuwbare energie op niveau te krijgen en anderzijds vanwege de gasinfrastructuur – waar besluitvorming over eventuele uitfasering aan de orde is. Er staat dus veel op het spel. 

De analyse van DNV GL maakt duidelijk dat succes vraagt om een vorm van marktwerking waarin enerzijds enkele principes zijn verankerd en waarin anderzijds maatwerk mogelijk is. Vrijheid binnen vangrails dus. Het gaat zonder meer om een complexe uitdaging, zowel technisch als qua marktmodel.

Download ons volledige rapport hier.

  Kansen en bedreigingen voor warmtenetwerken

Kansen en bedreigingen voor warmtenetwerken

Downlaod DNV GL's paper