Kansen en bedreigingen voor warmtenetwerken

Doorontwikkeling van een open warmtemarkt

Download een kopie

Vul het onderstaande formulier in om het document te downloaden

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en maatschappelijk belang is een beter gebruik van beschikbare warmtebronnen door de bouw van (open) warmtenetten aantrekkelijk. Onder bepaalde voorwaarden is het ook financieel aantrekkelijk. De ontwikkeling van warmtenetten stagneert onder meer omdat investeerders wachten op fundamentele keuzes over de toekomst. En deze keuzes zijn urgent enerzijds vanwege de directe samenhang met de elektriciteitsmarkt – waar snel actie nodig is om het aandeel hernieuwbare energie op niveau te krijgen en anderzijds vanwege de gasinfrastructuur – waar besluitvorming over eventuele uitfasering aan de orde is. Er staat dus veel op het spel. De analyse van DNV in dit paper maakt duidelijk dat succes vraagt om een vorm van marktwerking waarin enerzijds enkele principes zijn verankerd en waarin anderzijds maatwerk mogelijk is. Vrijheid binnen vangrails dus. Het gaat zonder meer om een complexe uitdaging, zowel technisch als qua marktmodel.