Skip to content

DNV GL is geaccrediteerd voor NEN 7510

DNV GL heeft de accreditatie behaald voor NEN 7510-1:2017 Medische Informatica.

Op 22 april 2020 heeft DNV GL de accreditatie voor NEN 7510-1:2017 behaald. Daardoor zijn we als certificerende instelling (CI) nu bevoegd om onder accreditatie te auditeren en certificeren tegen deze norm.

NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg

Informatiebeveiliging binnen de zorgsector is erg belangrijk, gegevens van pati├źnten worden regelmatig uitgewisseld. Middels NEN 7510 certificatie kunnen organisaties aantonen dat de ontwikkeling en continu├»teit inzake gegevensverwerking wordt gewaarborgd. Daarmee weten de medewerkers binnen de organisatie hoe zij veilig met privacy gevoelige informatie om moeten gaan. 

Voor wie is NEN 7510 bedoeld? 

De norm is bedoeld voor degene die verantwoordelijk is voor het toezicht op de beveiliging van gezondheidsinformatie. Hieronder vallen zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie. 

Starten met informatiebeveiliging in de zorg?

Download de whitepaper 'Stappenplan Informatiebeveiliging NEN 7510'. Lees in dit document hoe u kunt beginnen met het opzetten van een managementsysteem voor informatiebeveiliging volgens de norm NEN 7510. 

Whitepaper button - hoekig

Voor welke normen heeft DNV GL de accreditatie behaald?

DNV GL heeft de accreditatie succesvol behaald voor de clusters Z en B. Dit houdt in dat wij zowel toeleveranciers als zorginstellingen onder accreditatie mogen certificeren. 

Certificatie onder accreditatie

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft DNV GL competent verklaard voor het uitvoeren van audits volgens NEN 7510:2017. Dit betekent dat wij als certificerende instelling NEN 7510 certificaten uit mogen geven onder accreditatie. Met het behalen van de accreditatie wordt de deskundigheid en onafhankelijkheid van een CI bevestigd. Ook voor de vorige versie (NEN 7510:2011) is DNV GL in het bezit van de accreditatie. 

Overgang naar NEN 7510:2017

Wanneer u in het bezit bent van een NEN 7510:2011 certificaat heeft u tot 1 december 2020 om over te gaan op de nieuwe versie. Voorheen was dit 1 juni 2020, maar deze deadline is verruimd als gevolg van Covid-19. 

De overgang kan plaatsvinden middels een transitie audit van 0,5 dag. Deze transitie audit dient uitgevoerd te worden om de wijzigingen te kunnen beoordelen. Indien u als klant van DNV GL in het bezit bent van een NEN 7510:2017 certificaat zonder accreditatie, wordt dit certificaat bij de eerstvolgende audit omgezet naar een geaccrediteerd certificaat.

Meer informatie over de NEN 7510?

 

Waarom DNV?

Ervaar DNV's unieke auditaanpak: Risk Based Certification

 

Whitepapers downloaden

Meer tips over normen? Download de whitepapers

 

Trainingsaanbod

Bekijk ons trainingsaanbod.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u de DNV nieuwsbrief al? Schrijf u nu in!