Skip to content

Nieuw bij DNV: OPK en CA+ certificatie

Vanaf heden kan DNV audits uitvoeren volgens de erkenningsregeling OPK en het CA+ keurmerk.

Om het imago en de professionaliteit van de oudpapierbranche verder te ontwikkelen heeft de Federatie Nederlandse Oudpapierindustrie (FNOI) het OPK en CA+ certificaat ontwikkeld. 

Wat is de erkenningsregeling OPK?

De erkenningsregeling OPK (Oud Papier en Karton) is voor organisaties die oud papier en karton verwerken, bewerken en/of verhandelen. Met de erkenningsregeling OPK wordt gewaarborgd dat organisaties op een verantwoorde manier met het milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden omgaan.

Wat is het CA+ keurmerk?

Het CA+ keurmerk is voor organisaties die archief en data vernietigen. Met het CA+ keurmerk wordt gewaarborgd dat uw organisatie een gesloten en veilig vernietigingsproces hanteert. 

OPK en CA+ certificering

Met deze branchespecifieke certificeringsregelingen wordt de zorg voor kwaliteit en vertrouwelijkheid in de bedrijfsvoering gewaarborgd. Veel organisaties kiezen ervoor om OPK certificering in combinatie met CA+ certificering te implementeren. DNV kan de audits dan ook gecombineerd uitvoeren. 

Wilt u meer informatie?