Certificeren voor de Safety Culture Ladder?

‘Een quick fix bestaat niet’

Nu de Safety Culture Ladder (SCL) een steeds belangrijkere plaats verovert in de bouwbranche, vragen bouwondernemers zich af of de tijd van certificeren ook voor hen is aangebroken. En waar moeten ze dan rekening mee houden? Wat kunnen ze verwachten tijdens het SCL-certificeringsproces? Lead auditor Lizette van der Graaf is door het blad Beton & Staalbouw geïnterviewd over dit onderwerp.

De Safety Culture Ladder gaat over het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie. Binnen een organisatie met een ontwikkeld veiligheidsbewustzijn is veiligheid een onderwerp dat openlijk besproken wordt. De werkplek is een setting waar de veiligheid in alle lagen van de organisatie wordt geborgd. Dit houdt in dat tijdens het certificeringsproces van de SCL de bedrijfscultuur wordt beoordeeld. De auditoren gaan – steekproefsgewijs – in gesprek met medewerkers in alle lagen van het bedrijf en vormen zich zo een beeld van de mate van veiligheidsbewustzijn. 

Gesprekken in een ontspannen sfeer

Tijdens het certificeringsproces van de SCL draait het dus niet om documenten die worden gecheckt of om situaties die onder de loep worden genomen. Het gaat om het bepalen van de mate van veiligheidsbewustzijn in houding, gedrag en cultuur. Lizette van der Graaf, Lead Auditor bij DNV GL, vertelt hoe dit in de praktijk vorm krijgt: “Om de werkelijke intrinsieke motivatie voor veiligheid te bepalen, gaan twee auditoren in gesprek met een groot aantal medewerkers. De gesprekken kunnen over allerlei aspecten gaan en verlopen in de regel ontspannen.”

Toolboxmeeting

Van der Graaf vertelt als voorbeeld over een bedrijf dat net een toolboxmeeting achter de rug had. De toolboxmeeting kwam in diverse gesprekken naar voren. “Wij informeerden hoe de toolboxmeeting was verlopen. Wie waren erbij aanwezig? Welke middelen werden er ingezet? Welke onderwerpen kwamen aan bod? Als iedereen nagenoeg dezelfde antwoorden geeft, zal dat de waarheid zijn en hoef je niet naar bevestigende documenten te vragen. Tijdens de audit schakelen de auditoren alle zintuigen in om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van de mate van veiligheidsbewustzijn.”

Instappen op de ladder

Een snelle certificering op de hogere treden is lastig. Er is geen ‘quick fix’ voor gedrag. Kleinere organisaties laten zich eenvoudiger beïnvloeden; de beïnvloeding van duizenden medewerkers  vraagt om een duurzaam, consistent beleid. Ook instromen op trede 4 of 5 is een illusie, weet Van der Graaf ondertussen. “De SCL wordt sinds 2012 toegepast en het aantal bedrijven met een certificering op het hoogste niveau is minimaal. Het vraagt een geweldige ambitie om door te groeien.”

Meetbare resultaten

Hier staat tegenover dat instroming op de tweede trede zeker haalbaar is. Van der Graaf ziet dan ook een stijgende lijn in het aantal gecertificeerde bedrijven. “Het aantal aanvragen voor certificatie groeit omdat er een koppeling is gemaakt met de aanbestedingscriteria. Maar hoofddoel blijft de ontwikkeling van het veiligheidsbewustzijn en het terugbrengen van het aantal ongelukken. Daarbij blijft het moeilijk om het resultaat meetbaar te maken. De mate van veiligheidsbewustzijn wordt bijvoorbeeld ook beïnvloed door de in- en uitstroom van medewerkers. Hierdoor vraagt het thema continue aandacht. En dat is natuurlijk ook precies de bedoeling. 

Geschreven door: Liliane Verwoolde

Meer weten over de Safety Culture Ladder?

Lees hier meer over de Safety Culture Ladder.

‘Om de werkelijke intrinsieke motivatie voor veiligheid te bepalen, gaan twee auditoren in gesprek met een groot aantal medewerkers’

  • Lizette van der Graaf
  Remote Audits

Remote Audits

Wat is een remote audit? En hoe werkt dit? Lees hier meer over remote auditeren.

  Online training

Online training

Wilt u een training volgen vanaf een locatie die u goed uitkomt? Volg dan een online training.

 

Offerte aanvragen?

Vraag vrijblijvend een offerte aan

 

Waarom DNV?

​“Safeguarding life, property and the environment” is de missie van DNV. Het managen van risico’s is de specifieke expertise van DNV.

 

Video: Remote auditeren

Bekijk hier de video over de mogelijkheden met Remote Auditeren.

 

Klantcases

Waarom kiezen klanten voor DNV?