Skip to content

Wat kan DNV voor u betekenen?

Bij persoonscertificatie gaat een onafhankelijke derde partij na of de medewerkers in voldoende mate voldoen aan de vooraf bepaalde competenties van een certificatieschema, dat is vastgesteld op basis van een beroepsprofiel.

Gezamenlijk de kwaliteit binnen uw branche borgen 

DNV assisteert en faciliteert belanghebbende partijen om de gewenste vakbekwaamheid van specifieke beroepsbeoefenaars te definiëren én objectief toetsbaar te maken. Dit gebeurt in een commissie samengesteld met onder andere vertegenwoordigers van branche- en beroepsverenigingen, opdrachtgevers en andere stakeholders, om de verwachtingen en eisen te harmoniseren en vast te stellen. Hiermee wordt een zo breed mogelijk draagvlak gecreëerd. De gewenste professionaliteit en vakbekwaamheid, inclusief houding & gedrag, worden vastgelegd in een certificatieschema. De wijze van toetsing is hier eveneens een belangrijk onderdeel van. Door periodieke hercertificatie wordt steeds opnieuw getoetst aan de hand van actueel bijgewerkte vakbekwaamheidseisen. DNV werkt hierbij volgens de internationale ISO/IEC 17024 accreditatienorm voor persoonscertificatie. Minimaal jaarlijks wordt het certificatieschema in de commissie(s) geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Wat levert persoonscertificatie u op?

 • De professionaliteit van de beroepsbeoefenaars wordt duurzaam beheerst.
 • Een persoonscertificaat levert een bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening. 
 • Iemand met een certificaat beschikt aantoonbaar over de actueel vereiste vakbekwaamheid en competenties. 
 • Een werkgever heeft daardoor het vertrouwen dat een door DNV gecertificeerde medewerker voldoet aan de eisen.

Onderdelen van het persoonscertificatieproces door DNV:

 • Het samen met de stakeholders in kaart brengen van competenties
 • Het bijdragen aan het meetbaar maken van de competenties
 • Het ontwikkelen, inrichten, uitvoeren en beheren van het certificatieproces
 • Het toetsen als onafhankelijke partij van vakbekwaamheid op basis van het vastgestelde certificatieschema
 • Het nemen van het certificatiebesluit en verstrekken van een breed erkend persoonscertificaat
 • Het registreren van gecertificeerden op de DNV website www.certcheck.nl
 • Het toezien op nakoming van de certificatie-condities en indien nodig opleggen van sancties
 • Het via de commissies regelmatig actualiseren van het certificatieschema.
Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een van onze project managers?
Neem contact met ons op via 010-2922810 of per e-mail: vakbekwaamheid@dnv.com.
 

Certcheck

De geldigheid van door DNV uitgegeven persoonscertificaten kan worden geverifieerd via onze website www.certcheck.nl.