Skip to content

Wat is HKZ-certificatie onder accreditatie?

Wat is HKZ-certificatie onder accreditatie?

Kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. In de eerste plaats: certificatie kan zowel onder accreditatie worden uitgevoerd als daarzonder. ‘Onder accreditatie’ houdt in dat toezicht wordt uitgeoefend door een accreditatie-orgaan.  

In Nederland is dat de Raad voor Accreditatie (RvA), door de overheid o.b.v. een Europese Verordening aangewezen als nationale accreditatie-instantie. Toezicht vindt plaats op basis van internationaal vastgestelde regelgeving, die betrekking heeft op o.a. onafhankelijkheid en onpartijdigheid van certificerende instelling en diens individuele auditoren.  

Er bestaan diverse typen HKZ-normen; een aantal leent zich voor toetsing onder accreditatie, bij een aantal is dat niet het geval.  Veel HKZ-normen zijn compatibel met ISO 9001. In het overzicht van normen op de HKZ website wordt dit bij elke norm aangegeven. Als een HKZ-norm compatibel is met ISO 9001, mag men aangeven dat een organisatie ISO 9001-gecertificeerd is. Daarnaast is er de norm NEN-EN 15224 (‘ISO 9001 voor de zorg’); een organisatie kan ook op deze norm worden gecertificeerd. Voor HKZ en NEN-EN 15224 gelden dezelfde regels t.a.v. toetsing.  Verder zijn er ook nog de:

Deze normen zijn, net als NEN-EN 15224, niet compatibel met ISO 9001. Beide normen vallen onder toezicht: de HKZ-norm voor Kleine Organisatie is onder accreditatie (Raad voor Accreditatie), bij de HKZ-norm Zorg & Welzijn wordt toezicht uitgeoefend door de commissie Schemabeheer van NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. 

Klik hier voor een overzicht van alle HKZ-normen die DNV uitvoert.

Klik hier om terug te gaan naar HKZ certificering.

  Verschillen tussen EN 15224 en HKZ

Verschillen tussen EN 15224 en HKZ

Behalve HKZ certificering is het ook mogelijk te certificeren tegen ISO 9001 voor de zorg (EN 15224). Download de whitepaper verschillen tussen ISO 9001 voor de zorg en HKZ.

  Aan de praat met patiënten: audits geven meer inzicht met cliëntencontact

Aan de praat met patiënten: audits geven meer inzicht met cliëntencontact

Hoe onderscheid je je als zorgorganisatie? Hoe weet je wat de keuzebewuste cliënt verlangt? En hoe voldoe je aan de verwachtingen?

 

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

 

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief.

 

NEN 7510 certificering

Informatiebeveiliging voor de zorg.

 

Training

Volg een training en vergroot uw kennis over de norm! Klik hier voor het gehele aanbod.