Meer weten over Lumina?

Methodologie

Hand pointing at drawing

Lumina™ analyseert de prestaties van het managementsysteem van een organisatie aan de hand van een bepaalde standaard. De meeste indicatoren en inzichten worden weergegeven door de prestaties van uw organisatie te vergelijken met de prestaties van geselecteerde benchmarks of door statistieken te verzamelen.

De benchmarks van Lumina zijn gebaseerd op gegevens van duizenden managementsysteemaudits uitgevoerd door DNV wereldwijd. Het omvat organisaties uit verschillende sectoren en gecertificeerd volgens verschillende normen. Nieuwe auditgegevens worden voortdurend toegevoegd en aangevuld met de ervaring en expertise van DNV-auditors.

De analyse die Lumina uitvoert, werkt met een aantal prestatie-indicatoren die in samenwerking met GFK – een wereldwijd toonaangevende speler op het gebied van marktonderzoek en statistiek – zijn ontwikkeld om de statistische presentaties van organisaties te kunnen vergelijken. Hierdoor kunnen de prestaties ook met organisaties van een andere grootte of uit een andere geografische regio worden vergeleken.

Intuïtieve indicatoren, zoals het aantal bevindingen op één dag tijdens een audit, de meest voorkomende oorzaken en maatregelen voor non-conformiteiten en meer complexe en verfijnde KPI’s, zoals de Management System Performance Index, verschaffen uw organisatie inzichten op een geheel nieuw niveau. Dit maakt certificering kwantitatief, meetbaar en vergelijkbaar.

Aanmelden voor het klantenportaal Veracity