Meer weten over Lumina?

Aan de slag met Lumina

Lumina is DNV's online dashboard dat uw organisatie helpt om uw managementsysteem te verbeteren. Ontdek waar organisaties het meest moeite mee hebben, verdiep u in best practices voor de oorzaken, bekijk de meest voorkomende oplossingen om non-conformiteiten te voorkomen en benchmark uw prestaties intern en extern. Lumina biedt u een breder perspectief om effectief naleving te waarborgen en blijvende verbeteringen door te voeren.

Stel vragen en doorzoek gegevens via een intuïtieve self-service interface. Profiteer van duizenden bedrijven wereldwijd, evenals de ervaring en expertise van de auditors van DNV.

Lumina biedt u:

  • Hoogwaardige statistieken over tekortkomingen voor elke gegeven norm: Begrijp waar managementsystemen van organisaties het meest tekortschieten om aan de norm te voldoen.
  • Een overzicht van de meest voorkomende achterliggende oorzaken en oplossingen: Bekijk lijsten met de meest voorkomende hoofdoorzaken en oplossingen voor non-conformiteiten per clausule en subclausule om inspiratie op te doen voor uw verbeteringsproces. Een goede analyse van de hoofdoorzaak stelt u niet alleen in staat om maatregelen te implementeren om zo auditbevindingen af te sluiten, maar het onthult ook onderliggende structurele problemen waardoor het mogelijk wordt om allesomvattende, blijvende verbeteringen door te voeren.
  • Benchmark de prestaties van uw managementsysteem: Vergelijk de algehele prestaties van het managementsysteem met die van uw collega's door gebruik te maken van de Management System Performance Index (MSPI). Gebruik de benchmarks in de industrie om toegang te krijgen tot statistieken voor de meest voorkomende nalevingsrisico's in elke branche en vergelijk deze met andere brancheorganisaties.
  • Vergelijk interne vestigingen: Organisaties met meerdere locaties kunnen interne vestigingen op nationaal niveau of over landsgrenzen heen met elkaar vergelijken om consistente prestaties te waarborgen en waar nodig verbeteringen aan te brengen.
  • Verbeter en beoordeel uw prestaties na verloop van tijd: Krijg toegang tot een gedetailleerde benchmark hittemap waarin de gebieden voor verbetering zichtbaar zijn of gebruik de trendweergave om uw prestaties gedurende een periode te bestuderen.
  • Beheer risico's: Ontvang tijdig waarschuwingen over de meest voorkomende cruciale processen en sterke punten van uw managementsysteem per gekozen norm in uw bedrijfstak of norm(en) die u hebt besloten te implementeren.

Met Lumina kunt u eenvoudig prioriteit geven aan verbeterpunten, deze identificeren en inzichten verkrijgen om bij te dragen aan naleving binnen uw organisatie.

Benchmarken workshops en rapportages

Onze experts kunnen u helpen een beter inzicht te krijgen in de gegevens en de belangrijkste benchmarks. U definieert specifieke benchmarkgroepen. Wij verzamelen de gegevens en analyseren ze. We bekijken de sterke en zwakke punten en verbeterpunten van uw managementsystemen en delen de resultaten in een workshop en een gedetailleerd rapport.


Gebruik maken van Lumina?

Bent u nog niet geregistreerd voor het klantenportaal van DNV?

U heeft een account nodig voor het klantenportaal van DNV om toegang te krijgen tot Lumina. Maak een account aan via: https://services.veracity.com/Register.

Heeft u al toegang tot Veracity, het klantenportaal van DNV? 

Dan kunt u met uw accountgegevens inloggen op: https://www.veracity.com/auth/login

Bij “My Services” kunt u klikken op Lumina.

Meer informatie

lumina button tutorial


Lumina button flyer

Aanmelden voor het klantenportaal Veracity