Risk Based Certification

"DNV's aanpak biedt ons de mogelijkheid om de organisatiedoelstellingen optimaal aan de orde te stellen. Serieus nadenken over interessante focus areas leidt tot toegevoegde waarde van de audit.”

Business Assurance - DNV GL

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Normen voor certificering

Bekijk alle normen
Auditmethode

Risk Based Certification is DNV’s auditmethode. Deze unieke methode maakt het mogelijk om de meest kritieke risico's te identificeren die uw bedrijfsdoelstellingen beïnvloeden. Als we uw aandachtsgebieden kennen, kunnen we de audit afstemmen op wat voor u het belangrijkst is en hoe goed uw managementsysteem u ondersteunt bij het aanpakken van deze risico's. 

Dit gebeurt tegelijkertijd met de audit van de door u geselecteerde norm(en), zoals bijvoorbeeld ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 of FSSC 22000. De aandachtsgebieden bieden structuur aan de audit, zodat wij kunnen beoordelen wat voor u het belangrijkst is, en tegelijkertijd kunnen controleren of uw managementsysteem voldoet aan de eisen van de door u geselecteerde norm(en).

Door prioriteit toe te kennen aan aspecten die het meest bepalend zijn voor het succes van uw organisatie, kunt u deze onderdelen voortdurend monitoren en verbeteren. U haalt meer toegevoegde waarde uit uw audit.

Door de ‘Risk Based Certification’ auditmethode:

 • Maakt u aantoonbaar dat u aan de eisen van de norm voldoet.
 • Ontstaat meer aandacht voor uw kritische risico’s die invloed hebben op uw langetermijndoelen.
 • Bouwt u vertrouwen op bij uw stakeholders.
 • Werkt u aan het ontwikkelen van een duurzame bedrijfsvoering.

Ervaringen met Risk Based Certification

Lees hier een aantal ervaringen van klanten met de auditmethode.

Een duurzame bedrijfsvoering

Het ontwikkelen van een duurzame bedrijfsvoering begint bij het ontwikkelen van inzicht in uw organisatie en haar context:

 • Wat zijn uw zakelijke doelen voor de lange termijn?
 • Wie zijn uw stakeholders?
 • Wat zijn de verwachtingen van uw stakeholders?
 • Welke factoren zouden het behalen van deze doelen in de weg kunnen staan?

Een bredere kijk op certificering van uw managementsysteem

Met ‘Risk Based Certification’ heeft u een bredere kijk op aspecten die bepalend zijn voor het succes van uw onderneming. Samen met u brengen we in kaart wat de belangrijkste risico's en stakeholders zijn die uw zakelijke doelen op de lange termijn beïnvloeden. Op die manier worden aandachtsgebieden nóg specifieker en relevanter voor uw organisatie. Door de audit in te richten rond de kwesties die er het meest toe doen, ontstaat een beter inzicht in de prestaties van uw managementsysteem.

Wat levert Risk Based Certification u op?

Risk Based Certification is ontwikkeld om u de mogelijkheid te bieden meer uit uw audit te halen en tegelijkertijd een duurzame bedrijfsvoering te ontwikkelen.

 • U vergroot uw inzicht en ontwikkelt een bredere kijk op uw meest kritische risico’s en weet deze te beheersen door het gebruik van uw managementsysteem.
 • Een ervaren auditor die is opgeleid om zich tijdens de audit te focussen op datgene wat voor úw organisatie belangrijk is en tegelijkertijd uw systeem te toetsen aan de eisen van de norm.
 • Uiteraard een erkend certificaat.
 • Een auditrapportage die een beter inzicht geeft in de prestaties van uw managementsysteem. Ook vindt u een duidelijke terugkoppeling per aandachtsgebied.

Als u, met uw managementsysteem als uitgangspunt, optimaal wilt profiteren van de voordelen van Risk Based Certification, is het van belang dat u zich concentreert op de risico's die u met uw managementsysteem zou kunnen beheersen. DNV is ervan overtuigd dat succes op de langere termijn is voorbehouden aan bedrijven die waarde weten te creëren door in te spelen op de economische, maatschappelijke en milieubehoeften van de wereld om hen heen. Wat gaat er veranderen ten opzichte van mijn huidige audit?

Het programma van uw audit blijft gelijk. U zult merken dat er nu aandacht wordt besteed aan uw langetermijndoelen, uw meest kritische risico’s en het thema duurzaamheid.

Kost deze auditmethode mij als organisatie extra auditdagen? Nee, een audit kost u niet meer dagen. Risk Based Certification is geïntegreerd in onze manier van auditeren.

Zijn er extra kosten verbonden aan Risk Based Certification? Nee, dit is de auditmethode van DNV en maakt automatisch onderdeel uit van uw audit.

De volgende stappen naar certificering?

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Normen voor certificering

Bekijk alle normen

Snel & eenvoudig

Offerte aanvragen