Skip to content

WBDA - Reparatie en/of Wijzigingen aan drukapparatuur

DNV is door de Nederlandse overheid aangewezen als NL-Conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI). DNV is daarmee bevoegd de Reparatie- en/of Wijzigings-beoordelingen uit te voeren in het kader van het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 (WBDA).

Wat is een Reparatie en/of Wijzigingen aan drukapparatuur

In de gebruiksfase van drukapparatuur komt het voor dat een drukapparaat gerepareerd moet worden of dat de gebruiker het drukapparaat wil aanpassen. Om zeker te stellen dat de reparatie of wijziging op een verantwoorde manier wordt uitgevoerd is het van belang de NL-CBI in een vroeg stadium te betrekken voor beoordeling van de reparatie- / wijzigings-plannen van keuringsplichtige drukapparatuur. De NL-CBI bekijkt hierbij onder andere naar de volgende aspecten: - onderzoek naar de materiaal toestand - wanddikte berekeningen - geschiktheid van de te gebruiken procedures (gutsen ,slijpen, lassen, etc.) - het uit te voeren niet destructief onderzoek na reparatie.

Categorisering

De categorisering van welke drukapparatuur beoordeeld dient te worden onder verantwoording van een NL-CBI is opgenomen in de Warenwetregeling Drukapparatuur en is tevens opgenomen in de Nederlandse Praktijkregels voor Drukapparatuur katern 1.3. In het algemeen geldt dat drukapparatuur die is aangewezen voor ‘Keuring voor Ingebruikneming’ (KvI) hiervoor ook bij reparatie en/of wijziging beoordelingen dient te ondergaan door een NL-CBI.

Welke drukapparatuur?

De Beoordeling is van toepassing op de volgende typen drukapparatuur, al naar gelang de categorie:  

  • Drukvaten  
  • Ketels en andere verhitte drukapparatuur met risico van oververhitting  
  • Installatieleidingen  
  • Appendages  
  • Veiligheids appendages  
  • Flessen voor ademlucht 

Volledige omschrijving dienstverlening

Een gedetailleerder omschrijving van onze dienstverlening vindt u in onderstaand document.

Download hier de geschillenregeling