WBDA - Keuring voor Ingebruikneming

DNV is door de Nederlandse overheid aangewezen als een NL-Conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI). DNV is daarmee bevoegd de Keuring voor Ingebruikneming uit te voeren in het kader van het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 (WBDA).

Wat is de keuring voor ingebruikneming?

De dienstverlening Keuring voor Ingebruikneming is bedoeld voor gebruikers van drukapparatuur en dient plaats te vinden aan het drukapparaat vóór het in gebruik-nemen van nieuwe drukapparatuur. Naast nieuwe apparatuur, dient ook apparatuur die bijvoorbeeld van opstellingsplaats is veranderd een nieuwe Keuring van Ingebruikneming te ondergaan. 

Categorisering

Met het gebruik van drukapparatuur gaan zekere risico’s gepaard, om die risico’s te beheerden heeft de Nederlandse overheid het Warenwetbesluit Drukapparatuur in het leven geroepen. Hierin wordt drukapparatuur ingedeeld in dezelfde risico categorieën als de PED en wordt aangegeven welke drukapparatuur in aanmerking komt voor keuringen in de gebruiksfase door een NL-Conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI).  De indeling óf een drukvat, installatieleiding, druksamenstel of stoomgenerator in aanmerking komt voor Keuring voor Ingebruikneming is opgenomen in de actuele versie van de Warenwetregeling Drukapparatuur 2016.

Offerte button hoeken - image

Betrokkenheid DNV

De omvang van de betrokkenheid van DNV is te splitsen over vier aspecten:
  • Verificatie aan de hand van de gebruiksaanwijzing en markeringen
  • Controle van de uitwendige toestand
  • Controle van de werking van de veiligheidsappendages en onder druk staande appendages
  • Controle van de opstelling

Indien aan alle eisen wordt voldaan wordt een Verklaring van Ingebruikneming afgegeven voor het drukapparaat of het druksamenstel aan de gebruiker. Indien er nog zaken afgehandeld dienen te worden, waarbij de veiligheid niet direct nadelig zal worden beïnvloedt, wordt een Verklaring van Ingebruikneming, met Beperkende voorwaarden afgegeven.

Volledige omschrijving dienstverlening

Een gedetailleerder omschrijving van onze dienstverlening vindt u in onderstaande documenten. 

Download hier de geschillenregeling

  Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief.

 

Waarom DNV?

Kies de juiste certificerende instelling.

 

Unieke auditmethode

Risk Based Certification.

 

Training

Bekijk het volledige trainingsaanbod.

 

Whitepapers

Klik hier voor een overzicht van al onze whitepapers.