Machinerichtlijn

Zorgen voor veilige en betrouwbare industriële machines.

Machines bestaan uit een geheel van componenten, waarvan er ten minste één beweegt, die voor een bepaalde toepassing zijn samengevoegd. We gebruiken verschillende soorten machines in ons dagelijks leven; in de industrie en op andere werkplekken, maar ook thuis. De veiligheid van machines wordt geregeld door CE-markering in het kader van de Machinerichtlijn; 2006/42/EG. Deze richtlijn is omgezet in nationale wetgeving in de Europese landen, en is de Europese productrichtlijn die de grootste groep producten omvat; van complete productielijnen tot grasmaaiers en veiligheidscomponenten. De essentiële gezondheids- en veiligheidseisen in de richtlijn moeten worden nageleefd voor alle machines, en ze dekken alle risico's die verband houden met het gebruik van machines.

Fabrikanten van machines kunnen gebruik maken van geharmoniseerde Europese normen om aan deze eisen te voldoen. Hiervoor bestaan honderden productnormen voor allerlei soorten machines. De Machinerichtlijn heeft ook betrekking op zogenaamde gedeeltelijk voltooide machines (PCM). PCM betekent een samenstel dat bijna een machine is, maar dat op zichzelf geen specifieke toepassing kan uitvoeren; bijvoorbeeld een aandrijfsysteem. Een PCM moet voldoen aan het relevante deel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen, maar mag geen CE-markering krijgen. 

De machinerichtlijn verdeelt het productbereik in twee basiscategorieën; bijlage IV en andere producten (niet-bijlage IV). Alleen voor producten van bijlage IV kan verplichte certificering door een aangemelde instantie nodig zijn, maar veel fabrikanten van machines vragen aangemelde instanties om hen als derde partij bij te staan om de naleving van de eisen te waarborgen.

Hoe kunnen wij helpen?

DNV levert wereldwijd certificering voor de Machinerichtlijn als Notified Body 2460 met DNV Presafe AS als geaccrediteerde en aangemelde juridische entiteit. Wij zijn aangemeld voor de Annex IV productcategorie personeelshijsmiddelen en kunnen certificeren volgens de twee conformiteitsbeoordelingsprocedures van de Machinerichtlijn:

  • Bijlage IX; EG-typeonderzoek
  • Bijlage X; volledige kwaliteitsborging

Wij kunnen niet in bijlage IV genoemde producten certificeren volgens dezelfde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures. Wij kunnen ook begeleiding en opleiding bieden voor een beter begrip van de eisen in de specifieke geharmoniseerde normen en in de Machinerichtlijn.

Wettelijke opmerkingen

Wanneer u als aangemelde instantie werkt, moet u er rekening mee houden dat de Noorse wetgeving moet worden toegepast.

Er wordt verwezen naar de Wet op het openbaar bestuur van 10 februari 1967 betreffende de procedure in zaken betreffende het openbaar bestuur (Wet op het openbaar bestuur), hoofdstuk II - VI bij het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingen. De overige regels van de Wet op het openbaar bestuur zijn ook van toepassing in gevallen waarin individuele besluiten worden genomen, zie artikel 1 van de Wet op het openbaar bestuur.

  • Wet op de aangemelde instanties (Lov om tekniske kontrollorgan)
  • De Noorse Wet op het openbaar bestuur (Forvaltningsloven)