Skip to content

Certificering van de UKCA-markering voor het Verenigd Koninkrijk

Industrieproducten moeten voldoen aan de UKCA-regeling (UK Conformity Assessed) als ze bestemd zijn voor de Britse markt.

De nieuwe productmarkering voor goederen die in Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) op de markt worden gebracht, is op 1 januari 2021 ingevoerd door de Britse regering en heeft betrekking op de meeste goederen waarvoor momenteel een CE-markering vereist is. Er gelden speciale regels voor Noord-Ierland, waar de UKCA-markering (UK Conformity Assessed) niet voldoende is en een UKNI- of CE-markering vereist is.

Hoewel de nieuwe regeling op 1 januari 2021 in werking is getreden, krijgen bedrijven de tijd om zich aan te passen. In de meeste gevallen kunt u de bestaande CE-markering nog tot 1 januari 2022 gebruiken. Voor medische hulpmiddelen is de overgangsperiode langer. Momenteel geldt een periode tot 30 juni 2023.

De Britse wetgevingsinstrumenten en normen

De lijst van nieuwe Britse wetgevingsinstrumenten die vergelijkbaar zijn met de EU-richtlijnen moet in uw technisch document worden vermeld in plaats van de EU-wetgeving. Meer informatie vindt u op de pagina’s over het gebruik van de UKCA-markering op de website van de Britse overheid. Download onze handleiding voor een vergelijkend overzicht van de richtlijnen van de EU en het VK.

De Britse overheid heeft een lijst met UK Designated Standards gepubliceerd, met gedeeltelijk of volledig erkende normen die de geharmoniseerde EU-normen vervangen. Voorlopig blijven de technische eisen waaraan moet worden voldaan grotendeels gelijk aan die van de huidige uitgave van de Europese geharmoniseerde norm. Het is echter de verantwoordelijkheid van de fabrikant om na te gaan of aan de voorschriften wordt voldaan.

Bekijk de lijst van de Britse overheid met toepasselijke UK Designated Standards. U moet erop letten dat deze in uw technische documentatie worden vermeld in plaats van de Europese geharmoniseerde (EN-)normen.

We raden bedrijven ten zeerste aan zo snel mogelijk te beginnen met voorbereidingen om nieuwe markeringen aan te brengen op producten die voor de Britse markt zijn bestemd.

De conformiteitsbeoordeling

Voor industrieproducten geldt nog steeds een zelfverklaring of een conformiteitsbeoordeling door derden. De conformiteitsbeoordeling moet echter worden uitgevoerd door een aangemelde UKCA-instantie.

DNV is in een vergevorderd stadium om een volledig aangemelde UKCA-instantie te worden. Dit betekent dat we binnenkort bedrijven kunnen ondersteunen bij zowel hun UKCA- als CE-conformiteitsbeoordelingen. We verwachten dat we alle fabrikanten in september of oktober 2021 UKCA-markeringen kunnen aanbieden, ruim voor het verstrijken van de overgangsperiode. Lees in dit nieuwsbericht over UKCA verder over DNV en onze diensten op het gebied van UKCA-markering.

Momenteel beschikt de DNV-entiteit DNV Ltd over een beperkte erkenning als UKCA-instantie voor fabrikanten van drukapparatuur in het Verenigd Koninkrijk.

Zodra de geaccrediteerde certificatie-instelling DNV Business Assurance Ltd volledig is aangemeld, zal DNV voor de onderstaande toepassingsgebieden UKCA-conformiteitsaudits kunnen uitvoeren:

  • Gevaarlijk: ATEX (apparaten en beveiligingssystemen bestemd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen)
  • Drukapparatuur: PED
  • Bouw: CPR (Bouwproducten: constructiestaal en metaalproducten)

Medio 2021 zal nog een aanvraag tot uitbreiding van de toepassingsgebieden worden ingediend, voor medische hulpmiddelen en andere richtlijnen.

Geldigheid van verleende certificaten

Door DNV verleende certificaten voor CE-markering blijven geldig voor toegang tot de Britse markt tot 31 december 2021. Voor alle certificeringscategorieën die door de aangemelde EU-instanties van DNV worden aangeboden, geldt een overgangsperiode waarin de CE-markering nog ten minste tot 31 december 2021 wordt geaccepteerd voor toegang tot de Britse markt. Voor medische hulpmiddelen is dit verlengd tot 1 juli 2023.

Welke diensten bieden wij aan?

DNV is een UKCA-instantie voor drukapparatuur. Onze aanvraag om de scope uit te breiden tot de resterende Britse wetgeving bevindt zich in een vergevorderd stadium en betreft de volgende technische gebieden:


EU- wetgeving (CE-markering)VK-wetgeving (UKCA-markering)
ATEX - Richtlijn 2014/34/EUEquipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 (Voorschriften 2016 inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen)
Drukapparatuur - Richtlijn 2014/68/EUPressure Equipment (Safety) Regulations 2016 (Voorschriften 2016 inzake (veiligheid) drukapparatuur)
Bouwproducten - Verordening (EU) No 305/2011Construction Products (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020 (Voorschriften 2020 inzake bouwproducten (amendement etc.) (EU uittreding))
Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen Medical Devices (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020 (Voorschriften 2020 inzake medische hulpmiddelen (amendement etc.) (EU-uittreding))

More information

 

6 steps to UKCA marking

 

UK Government’s website