Skip to content
Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 0.1

Webinar opname 13 Mei 2020

Het Klimaatakkoord schrijft voor dat infrastructuur geen belemmering mag zijn voor de energietransitie in de industrie. DNV richt zich in dit rapport op het in kaart brengen van de geplande industriële decarbonisatie projecten en de infrastructurele behoeften die hieruit voortvloeien. Op basis van een vergelijking met de huidige infrastructuur en de geplande ontwikkelingen tot 2030 zijn mogelijke infrastructurele beperkingen in kaart gebracht. De inventarisatie van de beperkingen in dit rapport focust zich op vier verschillende modaliteiten: waterstof, CO2, elektriciteit en warmte/stoom. Aan technische beperkingen liggen vaak non-technische knelpunten ten grondslag. Deze knelpunten zijn in dit rapport onderverdeeld in vier categorieën: regulatorisch, economisch, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Om voor de geplande projecten zekerheid te bieden, risico’s te verlagen en de betaalbaarheid te vergroten zijn oplossingsrichtingen gedefinieerd.

In deze webinar gaat Martijn Duvoort (DNV, Director Energy Markets) in ongeveer 18 minuten in op de hoofdpunten van het rapport.

Publicaties

Bekijk en download onze publicaties in het Nederlands

The Dynamic Listing module failed to load