Power and renewables

NPDMV’s kenniscentrum ter verdere verduurzaming van de Nederlandse defensie- en veiligheidssector

Bevorderen en faciliteren van kennisuitwisseling en samenwerking binnen de Nederlandse industrie voor defensie en veiligheid op het gebied van duurzaamheid, milieu en klimaatveiligheid
NPDMV kenniscentrum

Neem contact op:

Derek Riezebos

Derek Riezebos

Key Accountmanager Defence & Security

Dit kenniscentrum is opgericht door het NIDV (stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid) platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid (NPDMV) ter ondersteuning en verrijking van de Nederlandse industrie voor defensie en veiligheid op het vlak van duurzaamheid, milieu en veiligheid. Binnen het NPDMV hebben technologisch hoogwaardige bedrijven, kennisinstellingen, het Ministerie van Defensie en de Nationale Politie de krachten gebundeld om de kansen en uitdagingen van de verduurzaming en de energietransitie van de sector op te pakken. Dit betekent dat we al veel kennis, ervaring en regelgeving direct en openbaar beschikbaar hebben om een impactvolle bijdrage te leveren aan het realiseren van de klimaat- en milieudoelen, zoals vastgelegd in de Defensie Energie en Omgeving Strategie (DEOS) en het daarbij behorende Plan Aanpak Energietransitie Defensie. Dit kenniscentrum maakt deze informatie inzichtelijk en stimuleert kennisdeling en samenwerking tussen defensie, NIDV-leden en bedrijven uit de sector op het gebied van R&D, productontwikkeling en nationaal beleid.

Neem contact op:

Derek Riezebos

Derek Riezebos

Key Accountmanager Defence & Security