Skip to content

Transformatordag 2023

27e editie van de Transformatordag 2023

Voorzitter energietransitieDe energiesector ondergaat een zeer grote, zeg maar revolutionaire, verandering. Decennialang was er sprake van een gematigde groei in het elektriciteitsverbruik maar de energietransitie heeft dat ingrijpend veranderd. Door een forse toename van elektriciteit als energiedrager, en door de onstuimige groei van decentrale opwekking, is de vraag naar opwekking, elektriciteitstransport en distributie sterk toegenomen. Het huidige net is daar niet op ontworpen, en op steeds meer delen van het net is een code rood van kracht.

Interactie slidoOnbedoeld zet dit een rem op de energietransitie, en de elektriciteitssector moet alles op alles zetten om de nodige ruimte op het elektriciteitsnet te creëren. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen is de belangrijkste strategie, maar dat gaat niet van de ene dag op de andere, onder andere door vergunningstrajecten en beperkingen in menskracht en marktcapaciteit. Daarom wordt ook sterk ingezet op methodes om het huidige net efficiënter te benutten. Op de DNV Transformatordag van 21 September, waaraan meer dan 130 vertegenwoordigers van de sector deelnamen, zijn goede bijdragen geleverd die deze revolutionaire verandering ondersteunen.

Notities makenDoor middel van een achttal presentaties kwam een breed pallet aan onderwerpen aan orde. Het online monitoren van transformatoren, wordt steeds relevanter wanneer componenten zwaarder belast worden. Ervaringen met geluidsreductie. De toename van de vacuüm vermogensschakelaar op hogere spanningsniveaus en de daarmee gepaard gaande transiënte verschijnselen. De intrede van de vacuümschakelaar in de regelschakelaar. Vernieuwingen op het gebied van transformatorbeveiliging. De Solid State transformator als alternatief voor de traditionele distributie transformator. En tot slot, een presentatie over een transformatorbrand op een hoogspanningsstation: wat is er precies gebeurd, wat was de oorzaak, en wat leren we daarvan?

LunchDaarnaast was er een drukbezochte marktplaats waar 12 bedrijven presenteerden en waar volop gelegenheid was om te netwerken. Na het succesvolle experiment uit 2022 heeft dit jaar voorafgaand aan de transformatordag wederom een werkgroep met vertegenwoordigers uit de sector zich gebogen over een actueel thema: dynamisch belasten van transformatoren. Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen van dynamisch belasten, wat is het huidige beleid en welke ontwikkelingen vinden plaats, wat betekent dit voor het bedrijf en beheer van transformatoren? De bevindingen van de werkgroep zijn gepresenteerd en op een interactieve wijze bediscussieerd. Hierbij bleek een grote consensus over het belang van dynamisch belasten voor het reduceren van knelpunten en het faciliteren van de benodigde flexibiliteit.

Netwerken

Enkele reacties van deelnemers:

"Samen meedenken over de toekomst!"
"Zeer goed programma."
"Een dag goed besteed."
"Bedankt voor deze goed georganiseerde dag!"
“Kennis delen maakt de energie transitie mogelijk!.”
"Zeer geslaagde dag!"

Heeft u meer informatie nodig?

 

Programma Transformatordag 2023

Download het programma

 

Deelnemerslijst Transformatordag 2023

Download het overzicht

 

BIO sprekers Transformatordag 2023

Download BIO sprekers