Skip to content

Impressie Kabeldag 2018

Thema 2018: Ons kabelnet: bereid u voor op trendbreuken!

Donderdag 29 november 2018 was er weer een Kabeldag, gehost door DNV GL, Ook dit jaar was het met circa 140 deelnemers en 17 stands op de ‘Marktplaats’ weer zeer succesvol. 

Het thema voor deze Kabeldag: “Ons kabelnet: bereid u voor op trendbreuken!” was gekozen om deze dag een serieuze plaats te geven in de energietransitie. 

De energietransitie houdt ons allemaal bezig en we hebben er dagelijks in ons werk mee te maken, maar vandaag willen we vooral de vraag beantwoord zien: wat gaat deze energietransitie betekenen voor de kabel? Zullen de ontwikkelingen geleidelijk verlopen of moeten wij ons voorbereiden op plotselinge veranderingen, ofwel trendbreuken. Het organiserend comité denkt - enigszins provocerend - het laatste, vandaar het gekozen thema. 

dagvoorzitter Kees-Jan van Oeveren - Kabeldag 2018Nadat de dagvoorzitter, Kees-Jan van Oeveren, de dag had geopend, ging het inhoudelijke deel van start met de keynote speech van Guus Pemen, hoogleraar TU Eindhoven. Hij lichtte de stelling dat elektriciteit de energiedrager is voor een duurzame toekomst toe, en gaf een overzicht van de uitdagingen die de snelle toename van duurzame opwekking voor het ontwerp en de bedrijfsvoering in onze netten geeft. Guus Pemen - Kabeldag 2018

Na deze mooie openingspresentatie werden er in de ochtend nog meer basisthema’s behandeld, zoals: opslag, waterstoftechnologie, elektrisch vervoer en energieneutrale gebouwen. 

lunch - Kabeldag 2018Tijdens de lunch hadden alle deelnemers uitgebreid de tijd om de verschillende Marktplaats stands te bezoeken en te netwerken. Marktplaats - Kabeldag 2018

Na de lunch kwamen de meer directe kabelonderwerpen aan bod zoals: verduurzaming van het laagspanningskabelnet, netwerkbeveiliging, toepassing van DC in AC kabelnetten en innovatieve ontwikkelingen op kabelgebied door de kabelproducent. 

forum- Kabeldag 2018In de ochtend en in de middag werden er naar elke 2 of 3 presentaties een forumdiscussie gehouden, waarbij een aantal (wisselende) deskundigen de daarvoor gehouden presentaties ‘vertaalden’ naar de huidige kabelproblematiek. stemmen via Kahoot app - Kabeldag 2018Door online stemmingen werd ook het publiek hierin betrokken en leidde dit tot meerdere levendige en inspirerende discussies.

Enkele conclusies die we uit de gehouden presentaties en discussies kunnen trekken zijn: 

  • De deelnemers waren er nagenoeg unaniem van overtuigd dat de verre toekomst in het teken zal staan van “all electric”, met als voornaamste redenen dat duurzame energie met hoog rendement kan worden omgezet in elektriciteit en dat elektriciteit bovendien een nagenoeg onbeperkt toepassingsgebied heeft. 
  • Over de onmiddellijke toekomst zijn de meningen verdeeld. Daar zal de elektrische infrastructuur het naar verwachting samen gaan doen met andere systemen zoals gas, waterstof en water. • Er is dringend behoefte aan effectieve opslag, gelet op het niet-constante aanbod van duurzame energie. Daarin kan waterstof een belangrijke rol spelen. 
  • Het laagspanningsnet wordt algemeen gezien als het netonderdeel dat een zekere achterstand heeft met de netgedeelten van hogere spanningen. Innovatieve ontwikkelingen zijn daar dus van harte welkom.
  • Over de behoefte aan verbeterde (lees: snellere) beveiliging was iedereen het eens. Nieuw werk waarin een snelle en nauwkeurige foutlokalisatie een belangrijke rol gaat spelen, werd met veel enthousiasme begroet.
  • Het voorstel om na te denken over verbeterde installatiemethoden, zoals ducts en tunnels, zal op initiatief van de kabelleverancier nader worden uitgewerkt. 
Young Cigre - Kabeldag 2018Tenslotte heeft aan het eind van de dag een team van 4 Young Cigré leden hun visie gegeven op de besproken onderwerpen. Zij kwamen met een aantal originele observaties en aanbevelingen: 

  • Wat gaat de sector doen met het groeiende tekort aan technisch personeel?
  • Het net verzwaren om de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid daarvan voor de toekomst veilig te stellen, is geen optie. 
  • Kunnen kabels worden geïnstalleerd in lege gasbuizen? 
  • Hoe worden de uitdagingen voor de komende jaren aangepakt: door de oude garde of kan de jongere generatie ook een kans krijgen om mee te denken? 

Dat de jongere generatie een prominente(re) rol moet gaan innemen in de energietransitie binnen ons kabelnet, was iets waar iedereen het wel over eens was en misschien wel de belangrijkste conclusie van een opnieuw geslaagde Kabeldag.  In zijn slotwoord bedankte Kees-Jan van Oeveren alle sprekers, forumleden, Young Cigré deelnemers, de organisatie en natuurlijk de deelnemers voor hun input en actieve deelname. 

duurzame beker - Kabeldag 2018Na de afsluiting hebben de deelnemers onder het genot van een drankje en een hapje nog even nagepraat en was er voor iedereen nog een duurzaam cadeautje als aandenken.

Wij kijken alvast weer uit naar de volgende editie in 2020! 

Een aantal reacties van deelnemers:  
deelnemers - Kabeldag 2018"Zeer actueel thema met presentaties waar de politiek kennis van zou moeten nemen!
"Leerzaam, ook op innovatie gebied"
"Goed om netwerk uit te breiden"
"Nieuwste trends en producten op de Marktplaats"
"Goede gelegenheid om nieuwe kennis op te doen"

Heeft u meer informatie nodig?

 

Programma Kabeldag 2018

Download het programma

 

Deelnemers Kabeldag 2018

Download het overzicht

 

BIO sprekers & forumleden Kabeldag 2018

Download BIO sprekers

 

Evaluatieformulier Kabeldag 2018

Download het evaluatieformulier