Skip to content

Verschillen tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015

Conceptversie ISO 9001:2015 beschikbaar ter beoordeling.

De nieuwe versie van 's wereld meest populaire ISO-norm: ISO 9001, is inmiddels gepubliceerd als een zogenaamde Draft International Standard (DIS) waarop publiekelijk commentaar kan worden geleverd. De verwachting is dat de definitieve versie van de norm officieel wordt uitgebracht in september 2015.

“De nieuwe ISO 9001:2015 is een belangrijke stap voorwaarts die als doel heeft de norm beter te laten aansluiten bij de bestaande praktijken en behoeften van organisaties”, aldus Bastiaan Poldermans, Global Service Responsible voor ISO 9001 bij DNV GL.

DNV GL is actief betrokken geweest bij de ISO-commissie die deze norm heeft ontwikkeld (ISO/TC 176/2). De nieuwe versie bevat een aantal opvallende wijzigingen.

Bastiaan Poldermans merkt hierover op: “Net zoals alle andere nieuwe ISO-normen voor managementsystemen is de ISO 9001 nu afgestemd op de zogenaamde 'high level structure' (HLS). Dit laatste houdt in dat alle nieuwe ISO-normen voor managementsystemen moeten aansluiten bij een set algemene eisen die voor dergelijke systemen gelden. Hierdoor kunnen organisaties deze normen voortaan gemakkelijker implementeren.”

Vrijbijvend een offerte ontvangen voor ISO 9001 certificering?

Offerte button hoeken - image

ISO 9001: verschillen tussen de nieuwe en de huidige versie

Er zijn een aantal opvallende verschillen tussen de nieuwe versie (ISO 9001:2015) en de huidige versie (ISO 9001:2008):

  • Risicogericht  denken als basis voor het managementsysteem. De nieuwe versie van de norm bevat niet alleen een set algemene eisen, maar daagt organisaties ook uit om hun risico's te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen door de bedrijfscontext en de behoeften en verwachtingen van stakeholders op systematische wijze in kaart te brengen en te monitoren. Dit biedt betere mogelijkheden om het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren en de beoogde resultaten te behalen.
  • Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Sterkere focus op doelstellingen als drivers voor verbeteringen en de bijbehorende planning die noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.
  • Clustering en uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen, zo is er meer aandacht voor het onderhouden van kennis (know-how) binnen de organisatie.
  • Uitgebreidere aandacht voor de regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Hiermee sluit de norm aan bij de hedendaagse realiteit waarin organisaties opereren in de complexere omgeving van uitbestede processen en toeleveringsketens.
  • Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen, waaronder vereiste wijzigingen in processen en noodzakelijke aanpassingen van het managementsysteem.

Wat kunt u nu al doen?

De conceptversie biedt inzicht in de belangrijkste onderdelen waarmee organisaties rekening moeten houden als de definitieve versie van de norm volgend jaar verschijnt. De overgangstermijn voor onze gecertificeerde klanten is naar alle waarschijnlijkheid drie jaar na de publicatiedatum in 2015 (hoewel dit nog officieel bevestigd moet worden). Organisaties kunnen zich nu al voorbereiden om de overgang naar de nieuwe norm soepeler te laten verlopen. Zo kunt u de  Draft International Standard (DIS) versie van de norm aanschaffen om meer inzicht te krijgen in de voorgestelde nieuwe eisen.  Daarnaast organiseert DNV GL webinars om u te informeren over de toekomstige wijzigingen. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met een van onze auditors. Bovendien helpen wij u met onze nieuwe auditmethodiek – Next Generation Risk Based Certification – graag verder op weg. Kenmerkend voor deze aanpak is dat wij uw managementsysteem beoordelen en verder optimaliseren aan de hand van een bredere kijk op de stakeholders, risico's en kansen van uw organisatie.

De eerste stappen naar ISO 9001:2015, hoe bereid u zich voor?

De ISO 14001:2015 en de toekomstige OHSAS 18001

De nieuwe ISO 14001:2015 voor milieumanagementsystemen (de opvolger van ISO 14001:2004) is op 15 september 2015. De publicatie van de nieuwe ISO 45001:2016 voor arbo- en veiligheidsmanagementsystemen (de vervanger van OHSAS 18001) wordt in september 2016 verwacht. Tegen het einde van 2016 zullen de meest toegepaste normen dus volledig geharmoniseerd zijn op basis van dezelfde 'high level structure' en een set algemene eisen.

Meer informatie over certificering

Lees hier verder over ISO 9001 certificering