Skip to content

Snelle elektrificatie en groei van wind- en zonne-energie vragen enorme uitbreiding en automatisering van elektriciteitsnetten, zegt DNV GL

Om de transitie te versnellen, moeten toezichthouders en politici de inrichting van de energiemarkten heroverwegen. Met name gericht op extra flexibiliteit, waaronder opslag, vraag-respons en interconnectie-capaciteit.

Arnhem, 20 September 2018 - Snelle elektrificatie van de energievraag en de opkomst van energie uit wind en zon zullen leiden tot enorme groei van de elektriciteitstransmissie- en distributiesystemen, wereldwijd. Dit is een van de belangrijkste conclusies van DNV GL’s Energy Transition Outlook 2018: Power Supply and Use. Het rapport blikt vooruit op het wereldwijde energielandschap tot 2050.

Nederland
DNV GL heeft een model van het wereldwijde energiesysteem ontworpen dat de vraag en aanbod van energie berekent. Door middel van het model heeft DNV GL 'een meest waarschijnlijke toekomst' voor energie tot 2050 bepaald. Op basis van technologische en economische ontwikkelingen beschrijft DNV GL hoe het energie landschap er in 2050 uit zal zien, waar geïnvesteerd moet worden en welke maatregelen de industrie en de overheid zouden kunnen nemen. 

Nederland lijkt met haar Klimaatakkoord een ambitieuze route te gaan afleggen: wat DNV GL in haar ETO tot 2050, onder de huidige marktomstandigheden ziet gebeuren, 45% CO2 reductie, wil Nederland met het klimaatakkoord al in 2030 realiseren (49%). Die ambitie is ook nodig, want het DNV GL rapport laat zien dat er meer actie vereist is om de 2-graden doelstelling van Parijs te halen.

Voor het bedrijfsleven in Nederland zal het klimaatakkoord een grote impact hebben. “De klimaattransitie zal sneller gaan dan men zich kan voorstellen. Het is dus voor bedrijven van cruciaal belang om voorbereid te zijn. Afwachten op wat er komen gaat is niet aan te raden”, zegt Theo Bosma, directeur innovatie voor energie bij DNV GL. “Energievoorziening voor je organisatie zal niet langer een commodity zijn maar een strategisch instrument voor je concurrentiepositie. Bedrijven zullen slimme en duurzame oplossingen moeten bedenken voor hun energievoorziening. En daar zal ook zeker geld mee te verdienen zijn. Door het  klimaatakkoord zullen nieuwe product-markt combinaties ontstaan die kansen bieden voor bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alternatieven voor gasverwarming, slimme laaddiensten voor elektrische auto’s of fossiel-vrije grondstoffen voor de industrie.”  

“70% van onze business houdt zich bezig met energie. Het is daarom voor ons van cruciaal belang om de toekomst van energie te verkennen en daar onze strategie op aan te passen. Deze energietoekomstverkenning is ook voor onze klanten een belangrijk instrument om hun strategie te toetsen.” 

In 2027 zijn 50% van personenauto’s elektrisch
Het rapport voorspelt een aanhoudende snelle elektrificatie, waarbij het aandeel van elektriciteit in de totale energievraag naar verwachting in 2050 meer dan verdubbelt: tot 45%. Dit wordt veroorzaakt door een aanzienlijke elektrificatie in de transport sector, de gebouwde omgeving en de industrie. Het aantal elektrische personenauto’s zal zeer snel groeien: verwacht wordt dat in 2027 50% van alle nieuwe auto's die in Europa worden verkocht, elektrisch zal zijn. Als het aan de Nederlandse regering ligt, worden er vanaf 2030 alleen nog elektrische auto's nieuw verkocht. 

De sterke toename van de wereldwijde elektriciteitsproductie zal worden opgewekt door hernieuwbare bronnen die in 2050 naar schatting 80% van de wereldwijde elektriciteitsproductie vertegenwoordigen. Aangezien de kosten voor wind en zon blijven dalen, zullen die twee energiebronnen het grootste deel van de elektriciteitsvraag dekken, met zonne-PV verantwoordelijk voor 40% van de elektriciteitsopwekking en windenergie voor 29%.

De snelle elektrificatie van de maatschappij zal leiden tot een sterke uitbreiding van elektriciteitstransmissie- en distributiesystemen, zowel in lengte als in capaciteit. DNV GL voorspelt dat de totale lengte en capaciteit in 2050 meer dan verdrievoudigd zal zijn. Nederland kan hier nog meer impact verwachten, door de geografische ligging aan de Noordzee. De grote hoeveelheid elektriciteit die door wind op zee wordt opgewekt, zal via netwerken in de Noordzee en over land getransporteerd moeten worden naar eindgebruikers. Dat kan via elektronen, maar ook via conversie naar moleculen, zoals waterstof voor gebruik in de industrie of mobiliteit.

De totale primaire energievraag van de industrie zal door energie-efficiëntie en elektrificatie afnemen. De toename van de productie door de groei van de economie wordt al rond 2030-2035 hierdoor gecompenseerd, waardoor het absolute energiegebruik in deze sector mondiaal zelfs gaat dalen.

De taken van de systeembeheerders zullen aanzienlijk complexer worden; al stroomt er mogelijk minder energie door de netwerken, met als gevolg dat de vaste kosten een groter deel van de rekening worden.

Een groter aandeel van zon en wind zal in veel landen gefaciliteerd moeten worden door meer gebruik van marktmechanismen en aanpassingen van de elektriciteitsmarkt. Dit vraagt dus om een regelgevende interventie. Prijssignalen uit de markt zijn cruciaal om innovatie te stimuleren en economisch efficiënte flexibiliteitsopties te ontwikkelen.

De energietransitie is betaalbaar
Ondanks de sterke expansie van hernieuwbare energiebronnen met hoge kapitaalkosten en de uitbreiding van elektriciteitsnetwerken, zal energie betaalbaarder worden. De absolute kosten van het energieverbruik zal in de prognoseperiode nog met 30% toenemen. Vanaf 2030 gaan meer kapitaaluitgaven naar elektriciteitsnetwerken en wind- en zonne-energie dan naar projecten met fossiele brandstoffen.

De uitkomsten van de modelleringen zijn dat de totale kosten van energieuitgaven, als percentage van het mondiale bbp, zullen dalen van 5,5% naar 3,1%. Dat is een daling met 44%. DNV GL voorziet een verschuiving van de kosten, van operationele uitgaven, voornamelijk brandstof, naar kapitaaluitgaven. Hier zal een herziene marktinrichting in moeten faciliteren.

Zelfs met 70% zon en wind wordt de klimaatdoelen van Parijs niet gehaald
Ondanks de positieve kijk op de uitbreiding van hernieuwbare energie en de elektrificatie van sectoren, zal de energietransitie niet snel genoeg zijn om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen. DNV GL heeft zelfs geconstateerd dat het eerste emissievrije jaar 2090 zal zijn, als de energietransitie zich voortzet volgens het tempo zoals voorspeld in haar rapport.

"De Energy Transition Outlook heeft enkele zeer bemoedigende bevindingen en het goede nieuws is dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is. De snelle transitie die we voorspellen, is echter nog steeds niet snel genoeg om het doel van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken ", aldus Ditlev Engel, CEO van DNV GL’s energie business. "Als we het wereldwijde energiesysteem op de gewenste snelheid koolstofvrij willen maken, moeten we onze elektriciteitsnetten aanpassen en automatiseren. Regelgevers en politici zullen sneller moeten nadenken, sturen en belangrijke beleidsbeslissingen moeten nemen over marktmodellen."

De volledige serie rapporten van DNV GL’s Energy Transition Outlook kunnen gratis worden gedownload eto.dnvgl.com/2018


Over DNV GL
DNV GL is een werelwijd opererende organisatie op het gebied van quality assurance en risk management. DNV GL heeft als doel leven, bezit en milieu te beschermen en helpt daarmee organisaties de veiligheid en duurzaamheid van hun onderneming te bevorderen. Wij leveren classificatie, technische zekerheid, software en onafhankelijke deskundige adviesdiensten aan de maritieme, olie- en gasindustrie, energiecentrales en duurzame energie-industrie. We bieden ook certificering- en supply chain-services aan klanten in een breed scala van industrieën. Onze experts zijn actief in meer dan 100 landen en streven ernaar klanten te helpen de wereld veiliger, slimmer en groener te maken.

In de energie-industrie
DNV GL heeft de expertise van KEMA, Garrad Hassan, DNV en GL Renewables Certification gebundeld in DNV GL – Energy. In de energie industrie levert DNV GL wereldwijd erkende test-, inspectie- en adviesdiensten aan de energie waardeketen. Dit omvat onshore en offshore windenergie, zonne-energie, conventionele opwekking, transmissie en distributie, opslag van energie, slimme netten, advies voor energie markten, regelgeving en duurzaam energie gebruik. Onze energie-experts ondersteunen klanten over de hele wereld in het leveren van een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame energievoorziening. Ontdek onze inzichten en diensten op www.dnvgl.com/energy.

 

Energy Transition Outlook 2018

Click here to download our global and regional forecast of the energy transition to 2050