Skip to content

Professioneler met Persoonscertificatie

Persoonscertificatie is voor veel organisaties zinvol, zegt deskundige David Scheele, Manager Persoonscertificatie bij DNV GL – Business Assurance: ‘Zeker in organisaties met een arbeidsintensieve productie of dienstverlening. Daar wordt het niveau echt bepaald door de kwaliteit van medewerkers.

Denk aan de bouwsector, waar vakmanschap geldt, en aan de zakelijke dienstverlening met advieswerk, waarbij kennis het verschil maakt. Met kwalitatief goede medewerkers neemt het niveau van de prestaties toe. Met minder gekwalificeerde medewerkers zullen de risico´s toenemen; allerlei risico’s, van financiële consequenties tot immateriële reputatieschade. Het geldt dus voor vrijwel elke organisatie dat de professionaliteit van medewerkers van grote invloed is op de kwaliteit, klanten- en medewerkerstevredenheid, veiligheid, milieu enzovoorts.’

Proces versus persoon

‘s Werelds meest gebruikte norm, ISO 9001, en ook andere managementsysteemnormen, verwijzen naar de menselijke factor en de impact daarvan. Deze normen zijn echter vooral georiënteerd op processen. Ze schrijven niet voor hoe de menselijke factor beheersbaar zou moeten zijn. Die invulling wordt overgelaten aan de gebruiker. David Scheele is onlangs geïnterviewd voor het blad Sigma. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Meerwaarde van Persoonscertificatie

DNV GL persoonscertificatie draagt bij aan vertrouwen, kwaliteit, duurzame inzetbaarheid en professionalisering.​ Wat kan DNV GL voor u betekenen?

Klik hier voor het volledige overzicht van de verschillende vakgebieden, waarvoor wij personen kunnen certificeren.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een van onze project managers? 

Neem contact met ons op via 010-2922810 of per e-mail: vakbekwaamheid@dnvgl.com.