Skip to content

Proeftuinen smaken naar meer

Vandaag presenteert het Smart Energy Collective (SEC) hun praktijkervaringen, opgedaan met de energievoorziening van de toekomst voor gebruikersgroepen in industrie, kantoren en woonwijken. De resultaten en de ervaringen van deze vier recente proeftuinen bieden perspectief voor verdere en grootschaligere uitrol van experimenten zodat de realisatie van efficiënte en lokale markten voor flexibiliteit een stap dichterbij komt.

Culemborg, 6 december 2016 – Vandaag presenteert het Smart Energy Collective (SEC) hun praktijkervaringen, opgedaan met de energievoorziening van de toekomst voor gebruikersgroepen in industrie, kantoren en woonwijken. De resultaten en de ervaringen van deze vier recente proeftuinen bieden perspectief voor verdere en grootschaligere uitrol van experimenten zodat de realisatie van efficiënte en lokale markten voor flexibiliteit een stap dichterbij komt. DNV GL is mede oprichter van SEC en heeft naast het leveren van inhoudelijke expertise een coordinerende rol gespeeld in de evaluatie van de resultaten. 

Nu er steeds meer aanbod van energie uit duurzame bronnen komt - die minder voorspelbaar is -  is er meer flexibiliteit nodig om te voorkomen dat er files op het net komen of erger: lokale blackouts. Een van de meest efficiënte oplossingen om het elektriciteitsnet tegen zo laag mogelijke kosten betrouwbaar te houden, betreft het dempen van pieken en dalen in energievraag en -aanbod door energieverbruik slim te plannen en de lokale flexibiliteit te benutten. 

Overkoepelend aan alle activiteiten is gewerkt aan een eenduidige standaard voor handel in flexibiliteit: het Universal Smart Energy Framework (USEF). In vier proeftuinen is door SEC kennis vergaard van zowel technologie als van marktmodellen, economie en risico’s. In experimenten is gekeken hoe technologie werkt én hoe burgers en bedrijven de waarde van die technologie ervaren. 

De belangrijkste bevindingen:

  • Keep it simple stupid (KISS). De proeftuinen maakten duidelijk dat consumenten niet zitten te wachten op complexiteit. Voor hen moet zowel het waarom van een project, de operationele gevolgen en de financiële beloning in een klap duidelijk zijn. Dat er onder de motorkap dan sprake is van een complexe realiteit, dat is onvermijdelijk maar alleen voer voor de specialisten.
  • Experimenteren op grotere schaal. Om volledige marktwerking nog een stap dichterbij te laten komen, is het belangrijk om verder door te bouwen op de resultaten van deze projecten en op wat grotere schaal te gaan experimenteren in projecten waaraan duizenden huishoudens mee gaan doen, en ook (kleinere) bedrijven en instellingen zoals scholen en ziekenhuizen. Door schaalgrootte is het namelijk mogelijk om aggregators – de ‘tussenpersonen’ van de flexmarkt – met elkaar te laten concurreren en kan dus een echte flexibiliteitsmarkt ontstaan. In deze grotere vorm kunnen ook netbeheerders hun rol als ‘marktfacilitator’ in de praktijk testen.
  • Internationale blik. Nederland is op dit vlak een frontrunner. Vergeleken met andere landen zijn we ver in het uitwerken van ideeën over een flexibiliteitsmarkt. Met ervaring in het toepassen van het Universal Smart Energy Framework (USEF) en met ervaring in de rolverdeling in deze nieuwe flexibiliteitsmarkt kan Nederland een leidende rol spelen in Europa.
  • Rol van regulering. Regulering speelt een essentiële rol bij het creëren van een goede markt voor flexibiliteit. In de proeftuinen is gebleken dat het huidige stelsel een rem zet omdat het betrokken partijen in de weg zit om de waarde van flexibiliteit te ontsluiten. In nauwe samenwerking met betrokken partijen moet gekeken worden hoe regulering juist stimulerend werkt voor het benutten van flexibilisering.

Over Smart Energy Collective 
Het Smart Energy Collective is een brancheoverstijgende samenwerking van op dit moment 13 bedrijven. De partners van het Smart Energy Collective zijn van mening dat het beter is om de toekomstige energievoorziening samen te ontwikkelen. Middels ‘open innovatie’ werken wij samen aan technologische innovaties en nieuwe diensten met betrekking tot ‘smart energy’: intelligente energienetten én -diensten. Vanaf 2010 heeft het SEC in verschillende samenstelling gewerkt vanaf een concept, vertaald naar een ontwerp om te demonstreren in 4 verschillende proeftuinen.

Download het rapport hieronder.