Skip to content

Power Quality Prescan

Gezondheidsmonitoring voor en op de aansluiting.

Kenter en DNV GL samen op beurs World Of Technologie en Science.

Een power quality prescan door Kenter en DNV GL
Last ten gevolge van Power Quality wordt vaak pas onderkend als een probleem zich daadwerkelijk al heeft voorgedaan. Wanneer een bedrijf hinder heeft van Power Quality is dit vaak doordat het proces uitvalt en de bedrijfsvoering staakt, of wanneer componenten regelmatig defect gaan. Jaren heeft men geen hinder van Power Quality en ineens kan het zich voordoen met alle negatieve gevolgen van dien. Bedrijven zijn zich vaak niet bewust van een mogelijk power quality probleem in hun installatie en nemen derhalve niet altijd voorzorgsmaatregelen. Kenter en DNV GL zijn samen op zoek gegaan naar een methode waarbij een bedrijf van te voren inzicht krijgt in enkele power quality aspecten zonder daarbij uitputtende metingen te hoeven uitvoeren. Op bestaande infrastructuur kan preventief een indicatie worden gegeven of bepaalde power quality aspecten zich al dan niet ontwikkelen. Ontdek meer op de World Of Technologie en Science seminar op 6 oktober 2016 in Utrecht.