Skip to content

Overgangstermijn ISO 9001:2015: 3 jaar.

Deze overgangsperiode start in september 2015 en eindigt in september 2018. Na september 2018 zullen certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig zijn.

Om normgebruikers en andere organisaties te helpen met de voorbereidingen op de komst van de nieuwe norm heeft het IAF (International Accreditation Forum) tezamen met de communicatiegroep van de betreffende ISO-commissie een voorlopig overgangsplan opgesteld. Dit plan zal door de IAF tijdens haar jaarlijkse vergadering in oktober 2014 waarschijnlijk formeel worden bekrachtigd. 

  • Vanaf maart 2017 mag alleen nog geaccrediteerde certificatie plaatsvinden tegen ISO 9001:2015. 
  • Tussen september 2015 en maart 2017 kan een organisatie ervoor kiezen nog een nieuw certificaat tegen de oude versie van de norm te behalen, maar ook de geldigheid van zo’n certificaat vervalt per september 2018. 

De mate waarin organisaties aanpassingen moeten doorvoeren om aan de herziene ISO 9001 te voldoen, zullen afhankelijk zijn van hoe goed het bestaande managementsysteem functioneert, van de structuur van de organisatie en haar werkwijzen. Daarom is een impactanalyse aan te raden om een realistische schatting te kunnen maken over de benodigde middelen en tijd voor de overgang. 

Omdat er in de DIS-fase nog steeds technische aanpassingen kunnen plaatsvinden moeten organisaties en certificerende instellingen wel oplettend zijn hoe de eisen er precies uit gaan zien in FDIS fase (Final Draft International Standard). 

Elke vroegtijdige beoordeling van een certificerende instelling tegen de concepteisen moet opnieuw worden uitgevoerd en in zijn geheel worden geverifieerd alvorens een certificaat tegen de definitieve ISO 9001:2015 kan worden uitgereikt.

Wat kunt u nu al doen?

Bron artikel: Nen.nl