Skip to content

Nieuw: Auditcompetenties aantoonbaar met CMSA-certificering

Het dienstenportfolio van DNV wordt uitgebreid met het Certified Management System Auditor (CMSA) persoonscertificaat. In de wereld van vandaag staat kwaliteit, professionaliteit en vertrouwen centraal. Met het CMSA-persoonscertificaat kunnen auditoren zich onderscheiden op deze gebieden; het is een waarborg voor vaardigheden, vakbekwaamheid en betrouwbaarheid.

Met dit persoonscertificaat kunnen auditoren hun vakbekwaamheid aantonen voor audits die gebaseerd zijn op de richtlijnen van ISO 19011, bijvoorbeeld voor kwaliteitsmanagement (ISO 9001), milieumanagement (ISO 14001) en informatiebeveiliging (ISO 27001). Auditoren die over het CMSA-certificaat beschikken, kunnen audits een kwaliteits- en verdiepingsimpuls geven. Daarnaast laten auditoren zien dat zij blijven werken aan de ontwikkeling van auditcompetenties, doordat het certificeringstraject zeker stelt dat auditoren deze competenties blijft verbeteren.

Mede door het CMSA-certificaat wordt de kwaliteit van het auditprogramma verbeterd. Dit heeft als bijkomend voordeel dat er kosten bespaard kunnen worden. Er kan tijdens externe audits namelijk gefocust worden op de risico’s die belangrijk zijn voor de klanten. Niet alleen draagt het CMSA-certificaat bij aan de kwaliteit van interne audits. Een bijkomend voordeel is dat het ook inzicht geeft in de toegevoegde waarde van managementsystemen. Het behalen van een certificaat is meer dan een commerciële doelstelling. Het helpt organisaties bij het structureren van processen, controle krijgen en behouden en daarmee efficiënter werken.

Voordelen van CMSA-certificatie:

  • Auditcompetenties zijn betrouwbaar aan te tonen.
  • Competenties zijn vastgesteld door een onafhankelijke partij.
  • Feedback en ontwikkelpunten zijn inzichtelijk.
  • Toegang tot een forum met collega-auditoren.
  • Geeft opdrachtgevers en werkgevers vertrouwen.

Twee profielen
Met het CMSA-certificaat kunnen auditoren hun competenties aantonen voor het uitvoeren van audits voor specifieke normen, zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) of ISO 27001 (Informatiebeveiliging). Het certificaat voor CMSA is gebaseerd op ISO-norm 19011, de internationale richtlijn voor het uitvoeren van managementsysteemaudits. Het CMSA-certificatieschema is, inclusief twee bijbehorende profielen, gebaseerd op deze standaard.

Auditors kunnen namelijk gecertificeerd worden als Internal Audit Team Leader of als Audit Programme Manager. De Internal Audit Team Leader voert interne audits uit met als resultaat een auditrapportage waarmee het managementsysteem verbeterd kan worden. De Audit Programme Manager is verantwoordelijk voor het beheer van het auditprogramma en draagt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een interne audit over aan de Internal Team Audit Leader.

Volledig online
Het certificeringsproces voor CMSA vindt volledig online plaats. Het theorie-examen kan op elk gewenst moment gestart worden. Voor het online assessment zijn diverse data beschikbaar die dan gekozen kunnen worden voor de kandidaat. Doordat de certificering volledig online plaatsvindt, gaat het certificeringsproces sneller, hebben kandidaten direct toegang tot uitslagen en certificaten en wordt reistijd bespaard.

Aanmelden en meer informatie
Heeft u interesse in of heeft u vragen over het CMSA-certificaat? Neem gerust contact met ons op via DNV, afdeling persoonscertificatie door een e-mail te sturen naar cmsa@dnv.com of te bellen naar 010-2922810.