Skip to content

NEN Veiligheidsladder in aanbestedingen

Vanaf 1 januari 2021 worden ontwerpende en uitvoerende bedrijven in de bouw verplicht om aan te tonen dat zij aan de NEN Veiligheidsladder® voldoen.

Vanaf 1 januari 2021 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Het instrument dat hiervoor wordt gebruikt is de Veiligheidsladder.

Wat is de NEN Veiligheidsladder®?

De Veiligheidsladder is in 2020 door ProRail ingevoerd voor het meten van veiligheidsbewustzijn van organisaties. Vanaf het begin is DNV GL betrokken geweest bij de ontwikkeling hiervan. De Veiligheidsladder is een evolutionaire ladder bestaande uit vijf niveaus. Het model veronderstelt dat de veiligheidscultuur in een onderneming in een bepaald stadium van volwassenheid verkeert. Het model onderkent vijf cultuurniveaus, treden genoemd, opklimmend van 1 naar 5.

Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)

Grote opdrachtgevers en branchepartijen, verenigd in de Governance Code Veiligheid in de Bouw, hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk het veiligheidsniveau in de bouw te verhogen. Zij willen veiligheidsgedrag en -bewustzijn meenemen in aanbestedingen. Veiligheidsbewustzijn gaat over het geheel van houding en gedrag binnen een organisatie ten aanzien van veiligheid. 

Om de veiligheidsbewustzijn, ook wel veiligheidscultuur genoemd, te stimuleren is besloten de NEN Veiligheidsladder® in te zetten als instrument. Ontwerpende en uitvoerende bedrijven in de bouw worden vanaf 1 januari 2021 verplicht om aan te tonen dat zij minimaal aan trede 2 voldoen en gaandeweg wordt de lat hoger gelegd. Bedrijven moeten dan bij aanbestedingen aantonen dat de vereiste trede is gehaald: trede 2 per 1 januari 2021 en trede 3 (vooralsnog) per 1 januari 2023.

Is de ViA op u van toepassing?

De ViA is op u van toepassing wanneer u op onderstaande punten 'ja' kunt antwoorden:
 • Als u, uw opdrachtgevers of de hoofdopdrachtgever ondertekenaars zijn van de Governance Code Bouw 
 • Als uw bedrijf 5 of meer medewerkers heeft
 • Als de contractwaarde tenminste €100.000 bedraagt
Opdrachtgevers kunnen zich in het kader van de ViA ook vrijwillig laten certificeren. 

Pilot opties

Naast het reguliere certificatietraject, zijn er een drietal pilot producten voor het aantonen van de geschiktheid om opdrachten uit te voeren. Hiervoor is door de werkgroep ViA gekozen voor de opties: NEN Veiligheidsladder certificering (nog steeds anders dan een regulier certificatietraject), ervaringsaudit of een self-assessment. De keuze voor één van deze drie wordt door de uitvragende partij gemaakt, op basis van een risicoclassificatie van de betreffende leverancier. 

Er zijn drie manieren om aan te tonen dat een bepaalde trede op de Veiligheidsladder wordt gehaald: 

 1. een SCL Pilot certificaat (voor 1 jaar)
  Er wordt een meting gedaan van de veiligheidscultuur door middel van interviews. De audit wordt uitgevoerd door een team van twee auditors, waarbij één auditor de interviews uitvoert en de andere auditor observeert. De audit bestaat in grove lijnen uit interviews met management, interviews met uitvoerenden en interviews op projecten. Na de audit maakt de auditor een rapport. Het certificaat wordt uitgegeven voor 1 jaar. Vervolgens worden er 2 jaar ervaringsaudits gedaan. U bent dan 2 jaar niet gecertificeerd. Dit is prima voor de ViA. Andere opdrachtgevers kunnen andere eisen hebben.
 2. een ervaringsaudit (om de 3 jaar)
  Een ervaringsaudit is slechts 40% van een certificatieaudit. Leidt niet tot afgifte van een score en een certificaat. De resultaten worden vastgelegd in een ervaringsstatement. De geldigheid hiervan worden vastgelegd in een apart hiervoor bestemd register op de veiligheidsladder website. (Duidelijk onderscheiden van het certificatenregister). Tussentijds toetst DNV GL jaarlijks het actieplan.
 3. een self-assessment getoetst door een certificerende instelling (om de 3 jaar)
  U als klant doet een zelfbeoordeling aan de hand van het certificatieschema van de NEN Veiligheidsladder. DNV GL beoordeelt de aanwezigheid en kwaliteit van de SAQ (self assessment questionaire), gap analyse en actieplan. Het SAQ Statement geeft inzicht in de status van de veiligheidscultuur van de leverancier, de ambitie en een realistisch actieplan naar het vereiste niveau.

Bekijk in dit overzicht een schematische weergave van de verschillen.

Voor meer informatie over de ViA kunt u kijken op de website www.safetyladder.com.

Veiligheidsbewustzijn verhogen binnen uw organisatie?

DNV GL heeft diverse trainingen ontwikkeld om medewerkers bewust van veiligheid. Neem vrijblijvend contact op met onze afdeling training om te horen hoe wij u kunnen helpen uw medewerkers bewuster te maken. 

Wilt u meer weten over het certificatietraject?

Wilt u weten wat de kosten zijn of op wat voor termijn u kunt voldoen aan de eisen? Neem dan contact op via 010 29 22 700 of vraag een vrijblijvende offerte aan via www.dnvgl.nl/offerte.
 

Wilt u een offerte aanvragen?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Trainingsaanbod

Leer uw managementsysteem volgens een specifieke norm implementeren en zelfstandig (interne) audits uit te voeren.

 

Certificeringstraject

Hoe ziet het certificeringstraject eruit? Bekijk hier alle stappen.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Schrijf u in en ontvang ons nieuws en updates over certificering en trainingen.

 

Lijst met door DNV gecertificeerde organisaties

Gebruik de database om DNV certificaten te verifiëren.

 

Certificatiebeeldmerken

Download hier uw certificatiebeeldmerken.

 

Klantcases

Waarom deze klanten voor DNV kiezen.

 

Contact

Heeft een vraag voor ons?