Skip to content

NEN 7510 norm vrij beschikbaar

Sinds 1 november 2014 is de norm voor informatiebeveiliging NEN 7510 vrij beschikbaar. Het ministerie van VWS heeft een overeenkomst met NEN gesloten over de afkoop van de NEN 7510 norm, NEN 7512 en de NEN 7513 norm.

​Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overeenkomst met NEN gesloten over de afkoop van een drietal NEN-normen. Het betreft NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513. Vanaf 1 november 2014 zijn deze normen vrij beschikbaar. 

Door het kabinet is vastgesteld dat bij verwijzing naar nationale normen in wet- en regelgeving deze normen kosteloos beschikbaar gesteld dienen te worden. Gelet op de wet gebruik BSN en daarbij behorende lagere regelgeving, worden de relevante NEN-normen vrij ter beschikking gesteld. VWS ondersteunt marktpartijen hiermee en heeft daarom hierover met NEN afspraken gemaakt over compensatie.

Waar kan ik de normen downloaden?

De beschikbaarstelling van de normen gebeurt op twee manieren:
  • Per 1 november 2014 zijn de normen via de NEN shop te downloaden. Hiervoor dient u zich in de normshop als gebruiker te registreren. Als u al klant bent, kunt u op de gebruikelijke wijze inloggen.
  • Op korte termijn zijn de normen beschikbaar via werken met NEN 7510 platform. U hoeft zich op dit platform niet te registreren. Op dit platform kunt u de norm inzien, maar niet downloaden.

Wanneer zorgt de overheid dat normen vrij beschikbaar zijn?

In het kader van het kabinetsstandpunt Normalisatie is gezegd dat de Overheid beoordeelt of er dwingend naar normen wordt verwezen. Als er dwingend naar normen wordt verwezen, zorgt de Overheid dat deze normen vrij beschikbaar komen. 

Welke normen betreft dit?

VWS wijst NEN 7510 aan in haar wet- en regelgeving (art. 2 van de Regeling Gebruik burgerservicenummer in de zorg). Op deze wijze wordt de informatiebeveiliging van gegevens in de zorg goed geregeld. Ook de toepassing van NEN 7512 en NEN 7513 wordt door het ministerie van VWS als dwingend beoordeeld.

Zijn deze normen ook op papier vrij te verkrijgen?

De afspraken met VWS gaan alleen over digitale levering van normen. Normen op papier kunnen tegen geringe kosten (kostprijs voor afdrukken en verzenden) worden besteld.  (bron: NEN)

Download Whitepaper

Starten met informatiebeveiliging volgens NEN 7510?