Skip to content

Nederlands marktmodel voor slimme energie dubbel bekroond bij de 8ste Europese Smart Energy Awards

London, 3 februari 2017 - Bij de uitreiking van de Europese Smart Energy Awards in London zijn Stichting USEF en de slimme energieproeftuin EnergieKoplopers uitgeroepen tot winnaar van de Energy Market Innovation of the Year Award en de Smart Energy Roll Out Innovation Award. Een erkenning voor de bijzondere inspanning waarmee samenwerkende partijen de transitie naar een geïntegreerde duurzame energiemarkt ondersteunen.

Als één van de founding fathers van USEF heeft DNV GL bijgedragen aan de ontwikkeling van deze eenduidige internationale marktstandaard t.b.v. de implementatie van smart energy projecten. DNV GL kan inmiddels bedrijven op USEF compliance beoordelen. 

Het doel van de Smart Energy Awards is om excellente, innovatieve, slimme energieprojecten in Europa met voortrekkersrol te erkennen. De awards maken deel uit van de Smart Energy UK & Europe Summit die op 2 en 3 februari 2017 in Londen plaatsvindt. Een jury bestaande uit 15 vertegenwoordigers van energiebedrijven en consumentenorganisaties  prees USEF en EnergieKoplopers vooral om de innovatieve kracht en de samenwerking over de traditionele rollen heen, om zo te komen tot het energiesysteem van de toekomst.  

USEF, het Universal Smart Energy Framework, is vorige jaar gelanceerd en beschrijft een marktmodel voor  flexibel energiegebruik (‘flexibiliteit’). Flexibiliteit is nodig omdat Nederland steeds meer gebruik maakt van wisselende energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Daardoor is de vraag naar en het aanbod van elektriciteit minder goed te voorspellen. Bovendien gebruiken we steeds meer elektriciteit. Hierdoor kan er een tekort of overschot aan stroom ontstaan en kan het elektriciteitsnet overbelast raken. Flexibel omgaan met energie is vaak een efficiëntere oplossing dan het elektriciteitsnet verzwaren. 

De proeftuin EnergieKoplopers in Heerhugowaard is een eerste, praktische uitwerking van USEF. Daar is bij 200 huishoudens getest hoe zij overbelasting kunnen voorkomen door energie te gebruiken op het moment dat er lokaal veel wind of zon is. Een slim energiesysteem regelde automatisch dat apparaten, zoals een elektrische boiler of warmtepomp, op het juiste moment energie opslaan of verbruiken. Dit slimme energiesysteem was ingericht naar de marktprincipes van het Universal Smart Energy Framework (USEF). De resultaten van de proeftuin zijn afgelopen november bekend gemaakt: een flexibiliteitsmarkt van huishoudens met zonnepanelen, warmtepompen en brandstofcellen werkt. Inzichten die voor heel Europa relevant zijn.

Vorige jaar mocht Stichting USEF ook al een Smart Energy Award in ontvangst nemen. Daags na de officiële lancering van het USEF markt model werden de inspanningen om te komen tot een Europese standaard voor slimme energiesystemen werd de stichting beloond met de Smart Grid Network & Communications Award 2016.

------

Over USEF 
USEF (Universal Smart Energy Framework) voorziet in een eenduidige internationale marktstandaard voor een geïntegreerde slimme energiemarkt, die de consument centraal stelt en flexibiliteit in energiegebruik verhandelbaar maakt. USEF beschrijft de structuur en mechanismen van de flexibiliteitsmarkt, de marktrollen en hoe die interacteren, alsmede de waarde de daardoor ontsloten wordt. 

Stichting USEF ontwikkelt, onderhoudt en audit het USEF raamwerk om de transitie naar een geïntegreerde smart energy markt te versnellen. De stichting is opgericht door ABB, Alliander, DNV GL, Essent, IBM, ICT en Stedin: zeven organisaties met elk hun eigen expertise op de slimme energiemarkt, die kennis en ervaring bundelen om het gehele speelveld van de markt effectief te ontsluiten. Samen met nieuwe partners, in Nederland en daarbuiten, werkt Stichting USEF aan de creatie van een geïntegreerde Europese smart energy markt die grensoverschrijdend waarde creëert voor nieuwe en traditionele spelers. Meer informatie www.usef.energy

Over EnergieKoplopers 
Naast de 200 huishoudens namen Alliander, Essent, IBM, ICT, NRG031 en de Gemeente Heerhugowaard deel aan de proeftuin. Het project werd met subsidie van het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) van de overheid  gerealiseerd. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om inzicht te krijgen hoe met flexibiliteit duurzame energie kan groeien, het elektriciteitsnet tegen zo laag mogelijke kosten betrouwbaar kan blijven en hoeveel dit kan opleveren voor huishoudens. Het systeem waarmee flexibel omgaan met energie geregeld wordt, is ingericht naar de principes van het Universal Smart Energy Framework (USEF). Een video-animatie met samenvatting van de resultaten is beschikbaar op https://www.youtube.com/watch?v=SeCor2xAMFw