Skip to content

Nederland loopt achter bij opslag van energie

Snelle actie kan tot voorsprong leiden.

ZOETERMEER, 24 oktober 2016 – De potentie van energieopslag wordt in Nederland onvoldoende benut. Nederland loopt dan ook achter bij andere Europese landen en laat daardoor kansen voor een duurzamer, betaalbaarder en betrouwbaarder energiesysteem aan zich voorbij gaan. Snelle actie van overheid en bedrijfsleven kan weer tot een voorsprong leiden, maar dan moeten enkele tientallen belemmeringen worden weggenomen. Dit blijkt uit het Nationaal Actieplan Energieopslag dat vandaag in Den Haag door Energy Storage NL is aangeboden aan mevrouw Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66.

Energieopslag is een onmisbare technologie die het energiesysteem in Nederland kan verduurzamen en tegelijk betrouwbaar en betaalbaar maakt. Het is duurzaam omdat het onnodig afschakelen van duurzame energieopwekking voorkomt, betrouwbaar omdat het verschillen in vraag en aanbod kan overbruggen en betaalbaar omdat het prijspieken dempt. Innovatie in energieopslagtechnologie blijft noodzakelijk om de kostprijs van energieopslag nog verder omlaag te krijgen. Daarvoor zijn onderzoek, ontwikkeling en grootschalige demonstratieprojecten van energieopslag noodzakelijk, zo valt te lezen in het Nationaal Actieplan Energieopslag. Een beter ontwerp van de energiemarkten kan ook helpen om de potentie van energieopslag ten volle te ontsluiten. Het actieplan geeft een overzicht van belemmeringen in de huidige markt en biedt oplossingsrichtingen om de ontwikkeling en implementatie van energieopslag te versnellen.

“In Nederland ontbreekt de toekomstvisie op energieopslag”, aldus Jillis Raadschelders, voorzitter Energy Storage NL. “In ons actieplan hebben we dertig belemmeringen aangegeven. Het feit dat men opslag nog onvoldoende ziet als bron van flexibiliteit, vereist dat deze technologie vanuit de overheid gestimuleerd moet worden. Hiermee wordt ook een flinke impuls gegeven aan de groene groei van werkgelegenheid zoals die in het Energieakkoord is voorzien.”

“Een belangrijke belemmering is de huidige wet- en regelgeving”, aldus Peter Bongaerts, directeur Beleid bij FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. “Neem bijvoorbeeld de dubbele energiebelasting die de gebruiker van energieopslag betaalt bij het opslaan van energie.”

De technologie- en energiebedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen, verenigd in Energy Storage NL, roepen op tot vaart maken. Grootschalige energieopslag staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Op internationaal vlak is de algemene verwachting dat energieopslag exponentieel zal toenemen. “Door nu actie te ondernemen, maken we optimaal gebruik van de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven en zijn marktpartijen in staat om te concurreren op internationaal niveau”, aldus Peter Bongaerts.

“De variabele hernieuwbare energie van windmolens en zonnepanelen zal verder toenemen en als we niets aan opslag doen zal er op een zeker moment tussen de seizoenen een onbalans ontstaan. We moeten liever gisteren dan vandaag tot actie overgaan. Dit actieplan geeft een duidelijke prioritering in en invulling van stappen naar een betaalbaarder, betrouwbaarder en duurzamer energiesysteem”,  aldus Jillis Raadschelders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cees den Bakker, woordvoerder a.i. FME, M: 06 - 5026 3255, E: cees.den.bakker@fme.nl. Het complete actieplan is vanaf 11.00 uur te downloaden via www.energystorageNL.nl

Over Energy Storage NL
Energy Storage NL wil bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers op een betekenisvolle manier met elkaar verbinden zodat er voor energieopslag duurzame business cases ontstaan die een bijdrage leveren aan een succesvolle transitie naar schone, betrouwbare en betaalbare energie. Vijftig bedrijven die actief zijn in de energiesector zijn bij Energy Storage NL aangesloten. NL StorageNL is een activiteit van het FME-cluster Energy. Voor meer informatie: www.energystorageNL.nl.

Over FME
FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 aangesloten bedrijven zijn met 220.000 medewerkers actief in productie, handel, automatisering en onderhoud in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. De gezamenlijke omzet van de FME-leden bedraagt € 70 miljard, hun toegevoegde waarde is ruim € 20 miljard en zij exporteren voor € 37 miljard. Daarmee realiseren de FME-leden een zesde van wat Nederland in totaal met export verdient. Bij FME zijn 80 brancheverenigingen aangesloten. Voor meer informatie www.fme.nl.

Over DNV GL
Vanuit haar streven leven, eigendom en het milieu te beschermen stelt DNV GL organisaties in staat de veiligheid en duurzaamheid van hun activiteiten te bevorderen. DNV GL biedt classificatie en technische borging, alsook software en onafhankelijke, deskundige adviesdiensten voor de maritieme sector, de olie- en gassector en de energiesector. Daarnaast biedt het bedrijf certificeringsservices voor klanten in uiteenlopende bedrijfstakken. DNV GL, opgericht in 1864, is actief in meer dan 100 landen over de hele wereld en telt 15.000 medewerkers, die zich inzetten om klanten te helpen bij het bewerkstelligen van een veilige, slimme en duurzame wereld.